GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Енергия от …асфалта?

August 20, 2008

Изследователски екип от Worcester Polytechnic Institute (WPI) е намерил способ да използва свойството на асфалта да поглъща топлина за производство на електричество и топла вода.

В понеделник в Цюрих бяха представени резултатите от лабораторните експерименти, чиято цел е да се оцени потенциала на асфалтовото пътно покритие като алтернативен източник на енергия, както и най-ефикасните способи за реконструиране на пътните платна и паркингите за максималното оползотворяване на качествата на това покритие.

„Асфалтът има много предимства като соларен колектор. Абсорбираната топлина може да бъде отдадена и след като залезе слънцето, за разлика от традиционните соларни клетки. Освен това вече изградените пътища и паркинги заемат огромна площ. Те биха могли да бъдат преустроени, така че да се ползват за генериране на енергия, без за целта да се разхищава земя, както е при слънчевите ферми. Обикновено пътното покритие се подновява на всеки 10-12 години и в този цикъл може да се вмести добавянето на новите функции. В същото време отнемането на топлината от пътното покритие ще го охлади, с което ще се намали т.нар. ефект на градските температурни острови. Освен това ще отпаднат всякакви естетични възражения относно наличието на соларни панели по покривите, тъй като колекторите ще бъдат скрити.” – казва ръководителят на проекта професор Rajib Mallick.

Качествата на асфалта да поглъща топлина могат да бъдат сериозно подобрени при добавяне на кварцови добавки в сместа, или при нанасяне на специални антирефлексни бои. Сега трябва да се намери подходящ по-евтин материал, от който да се изработят тръбите, тъй като в лабораторни условия са ползвани тръби, изработени от мед. Топлата вода от колекторите може да се ползва директно за индустриални нужди, за отопление на обществени или жилищни сгради или да се подава към термоелетрически генератори, които да произвеждат електричество.

„Резултатите досега са убедително доказателство, че разполагаме с един възобновяем, чист източник на енергия, който е навсякъде – точно под краката ни!” – е убеден Mallick.

По материали от: www.physorg.com

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, алтернативно гориво, възобновима енергия, генератори, електричество, енергия от слънцето, инженерни предизвикателства, слънчева енергия, соларна енергия, топлообмен, чиста енергия

  1. човек ако достатъчно дълго време се загледа в една точка ше и намери приложение, всичко което поема някакъв вид енергия и я отделя в подобен или коренно различен е потенциален източник на енергия 🙂

  2. […] Енергия от …асфалта? (1) […]

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>