GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Въздух под налягане

August 27, 2008

Когато кметът на Ню Йорк Michael R. Bloomberg мечтаеше миналата седмица за изпълненото с вятърни турбини небе на града, един от най-сериозните аргументи на неговите противници беше, че вятърът духа не тогава, когато ти трябва.

Но една компания от Ню Джърси обяви вчера своето предложение за цялостно решение на проблема с вятърната енергия: то се заключава в използването на вятърните турбини за производство на компресиран въздух, който да се съхранява под земята в резервоари и да се ползва при тихо време и в пиковите часове за генериране на елекричество.

Компанията Public Service Enterprise Group Global LLC, подразделение на P.S.E.G. Energy Holdings,в сътрудничество с Michael Nakhamkin, една от водещите фигури в разработването на технологии за съхранение на енергия, създават новата компания Energy Storage and Power. Те ще предложат своята технология на компаниите от секторите за производство и разпределение на електроенергия. (P.S.E.G. Global е „sister company” на Public Service Electric and Gas Company – най-голямото дружество за електроразпределение в Ню Джърси с над 2,2 млн. абонати.)

Технологията е известна от десетилетия, макар единственият по-мащабен проект, който е реализиран в Съединените щати, да е от 1991 г. в Алабама, и един друг проект в Германия от 70-те. Но поради бурното разрастване на дела на енергията, добивана от вятърни паркове и турбини, както и високите цени на енергоносителите, технологията днес се радва на възроден интерес.

Dr. Nakhamkin, който работи в завода в Алабама, е модифицирал технологията, така че да съкрати стартовото време за задействане на генераторите със сгъстен въздух, както и количеството на произвежданите емисии. Новите съоръжения ще съдържат в себе си повече стандартни компоненти, което ще намали цената им, в зависимост от количеството на изкопните работи, необходими за изграждане на подземните резервоари.

„Тази технология променя правилата на играта” – казва президентът на P.S.E.G. Energy Holdings This – Stephen C. Byrd, който планира инвестирането на 20 милиона долара през следващите три години.

Компресирането на въздуха може да се постигне помощта на различни енергоносители, но идеята е да се ползва енергията от вятърните паркове през ненатоварените за мрежата часове /основно през нощта/ и да се подава повече електричество през пиковите часове.

Ако се стигне до подписване на договор за изграждане на завод за компресиран въздух в Ню Джърси, вероятно ще се прибегне до ползване на надземни резервоари или ще се ползват стари тръби от газопреносната мрежа, поради предимно скалната основа, която би оскъпила невероятно изкопните работи. На север обаче има далеч по-благоприятни условия, като изчерпани солни мини в комбинация с вятърни паркове. За резервоари може да се ползват също така изоставени въглищни мини и изтощени кладенци за природен газ. Защото е ясно, че подобни резервоари нямат място в града. Но мрежата може да закупува енергия, добивана и съхранявана и на друго място, така че това не е проблем.

Със съкращения от: nytimes

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, възобновима енергия, вятърна енергия, вятърна турбина, генератори, електричество, производство, съхраняване на енергия, чиста енергия

 1. александър
  27 Aug 08
  1:37 pm

  Само за протокола:
  Във филма „Изборът на Калифорния“ на Ирина Алексиева се обсъжда същия проблем, но решението е през ноща да се изпомва вода обратно в язовирите, а през пиковите часове тя да се освобождава контролирано и да генерира необходимата енергия. В допълнение във филма се говори и за въвеждането на различни цени за ел. енергия в различно време от денонощието.

 2. Севдалина Пеева
  28 Aug 08
  10:18 am

  Аз за съжаление съм пропуснала този филм, но може би имаш предвид това:

  „Pumped storage Xcel Energy’s Cabin Creek plant…. Built in the 1960s, the facility was designed to use surplus power at night to pump water uphill through reversible pump/generators. When power is needed, the water goes back down hill to spin electrical generators.“?

 3. […] Въздух под налягане (2) […]

 4. Огнян
  14 Aug 09
  11:21 am

  А не ви ли се струва, че цялата тази надпревара в изобретенията създава все по-голяма индустрия, и по-голяма нужда от енергия. Започва да ми прилича като „Война за мир!“.

 5. Огнян
  01 Mar 10
  11:32 am

  Ето и още една идея. Вместо да се правят скъпоструващи резервоари за високо налягане – може да се направят подводни резервоари. Водата създава достатъчно налягане, резервоарите ще представляват бетонни „камбани“, и могат да бъдат разположени по цялото крайбрежие.

 6. бай Георги
  14 Mar 10
  12:43 am

  Ето и още една идея, генерираната от ветровите турбини механична мощност да се разходва за акумулиране на енергия във вид на сгъстен въздух, който да се използва предимно за помощен енергоносител за захранване на многофункционални акумулаторно-регенеративни двигатели, които да задвижват транспорни средства и работни машини или да функционират като бързодействащи енергосилови регулатори за подържане на номинален баланс между генерината и консумираната електрическа мощност при производството на електрическа енергия. Едновременно с това сгъстеният въздух да се използва и като посредник за генериране на задвижваща мощност чрез оползотворяване на топлинната енергия отпадащата от работния цикъл на многофункционалните акумулаторно-регенеративни двигатели при функционирането им в режим на четири и на двутактов двигател с вътрешно горене.

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>