GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Българската енергийна революция ще започне от българското село

September 1, 2008

Може би българската енергийна революция ще започне от българското село с помощта на европейски пари.

От днес започва набиране на предложения за кандидатстване по
Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони. По тази мярка могат да кандидатстват общини и неправителствени организации и читалища, намиращи се в селските райони.

Сред допустимите за финансиране дейности за нас особено интересни са следните:
Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
– Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е 10 000 евро, а максималният размер е 3 000 000 евро за общини. За останалите бенефициенти максималният размер е 500 000 евро.
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
– 100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община.
– 70% от общите допустими разходи за проекти, юридически лица с нестопанска цел, включително читалища.

Изграждане на инсталации за производство и продажба на електроенергия от ВЕИ /вятър, слънце, хидро и геотермална/ се финансира и по мерки 311 и 312 на Програмата за развитие на селските райони, която се очаква да бъде отворена на 1 октомври тази година. Максималната стойност на допустимите за финансиране проекти специално за добив на електроенергия от ВЕИ е до 1 млн. евро, максималната стойност на безвъзмездната помощ е 200 000 евро, максималният процент на гранта за по-малките проекти е 70%. Не се подпомагат проекти за съоръжения с капацитет над 1 мегават. По мярка 312 могат да кандидатстват еднолични търговци и микропредприятия, а по 311 микро, малки, средни предприятия и земеделски производители. Повече подробности за изискванията към кандидатите, допустимите дейности и допустимите разходи можете да намерите в самите проекти за наредби, като все пак съществува малка вероятност някои детайли да бъдат променени при официалното им публикуване.

Ако решите да инвестирате в изграждането на фотоволтаична централа, информация можете да намерите в тази статия на Дневник, която ще ви даде някои най-общи насоки относно разработването на проекта и начина на кандидатстване за безвъзмездна помощ.

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, биогорива, ветрогенератор, водна енергия, възобновима енергия, вятърна енергия, генератори, геотермална енергия, електричество, електроцентрала, енергетика, енергия от слънцето, производство, слънчева енергия, слънчеви панели, фотоволтаични панели, чиста енергия

 1. Невероятна новина! Доколкото разбирам, тези пари се предоставят като безвъзмездна помощ. Сега е моментът когато млади предприемачи ще имат възможност да осъществят идеите си за изграждане и подобряване на инфраструктурата на България.

  Ще чакам с нетърпение да видя как ще се развие програмата и какви ще бъдат резултатите.

 2. Севдалина Пеева
  01 Sep 08
  12:45 pm

  Да, безвъзмездно, но в случай че човек стриктно си изпълнява задълженията по договора. Надявам се, че неудачите по САПАРД ще се отразят отрезвяващо и сега няма да има издънки. Защото парите са много, заслужава си.

 3. […] още […]

 4. Драго
  01 Sep 08
  8:12 pm

  Хубаво, само някой дано уведоми селяните за съществуването на тази програма…надали четат сайта на министерството;

 5. четат тоя саит поне 😉

 6. След 80 години 100% от енергията ще бъде от ВЕИ : Блогография
  09 Nov 08
  3:24 am

  […] Българската енергийна революция ще започне от българс… (5) […]

 7. […] Българската енергийна революция ще започне от българс… (6) […]

 8. emo
  31 Oct 09
  9:15 pm

  има ли одобрени проекти за развитие на селските райони

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>