GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Oh Google, will you never stop surprising me?

September 10, 2008

Така емоционално започва статията си Hank Green, от Ecogeek, посветена на наскоро патентованата идея на Google за изграждане на плаващи сървърни центрове, захранвани с енергия от океанските вълни.

Заявката за патент е подадена още в началото на 2007. Идеята е да се разполагат информационните центрове по-близо до клиентите. Сървърите ще бъдат разположени на плаващи платформи, които ще се самозахранват с енергия от генериращи електричество wave energy converters на Pelamis. Диаграмите, включени в патентната заявка показват намеренията да се изградят плаващи центрове с 40 съоръжения на Pelamis за достигане на 40 мегавата мощност. Допълнително предимство на плаващите сървъри е това, че те ще ползват охлаждаща система с морска вода.

Въпреки съмненията дали това така креативно решение ще намери широко приложение, не може да се отрече, че е изключително оригинален и вдъхновяващ пример за всеки, който си позволява свободата да мисли „out of box”.

В самата патентна заявка се казва следното:
„ Би било изключително благоприятно да се пренесат компютърните мощности близо до потребителите. Ако сървърите с базите данни се приближат до потребителите, съответното съдържание може да се изпраща от централната база данни до регионалните центрове само веднъж, като предаването се осъществява чрез по-кратки регионални връзки. В резултат на това всяко запитване от клиент няма да се предава през националната мрежа и цялата световна мрежа – мрежовата активност ще бъде много по-равномерно разпределена в отделните райони.

Но същевременно при някои ситуации възниква извънредно натоварване в определени райони. Например при някакво местно събитие,което води до повишен трафик, или при военни действия или природно бедствие, в резултат на които съществуващата инфраструктура и комуникации могат да бъдат разрушени. В тези случаи плаващите сървъри могат да се окажат незаменими.

По материали от: fashionfunky.com и datacenterknowledge.com

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: Google, ocean power, алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, водна енергия, водни течения, възобновима енергия, генератори, енергия на приливите, иновативност, кораб, креативност, чиста енергия

  1. Заглавието на статията е показателно за Google, като компания! Иначе, те винаги са се стремили към световното благо, може би това е ключа към просперитета. 🙂

  2. […] Oh Google, will you never stop surprising me? (1) […]

  3. […] Oh Google, will you never stop surprising me? (2) […]

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>