GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Възможност за придобиване на квалификация в областта на соларната енергия

May 15, 2012

За желаещите да получат квалификация в областта на фотоволтаиката и солартермията Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ организира обучителни курсове. Срокът за подаване на документите започва от днес и продължава до 3 юни. Курсът се реализира по европейски проект „Обучителни курсове за инсталатори на маломощни системи от възобновяеми енергийни източници върху сгради” (Install+RES).

Желаещите имат право да изберат дали да се включат само в обучението по фотоволтаика, само в това по солартермия или да посетят и двата курса. Групите ще се състоят от 16 човека (за всеки курса се предвижда по една група). Ако останат свободни места, завършващи ученици на гимназията също могат да се включат в обучението. А ако кандидатите надвишават бройката, с предимство ще се ползват работещите в съответните области – инсталатори, които според нормативните изисквания имат нужда от сертификат, за да практикуват дейността си. След завършване на курса сертифициращият документ не се издава директно. Успешно преминалите го получават удостоверение за професионално обучение, а на база на него се издава сертификат. Проектът включва и регистриране на сертифицираните инсталатори в сайта на Install+RES resinstaller.eu.

Програмата е безплатна за курсистите. Разходите са включени във финансирането по проекта. Учебните материали са преведени на български език и също не се заплащат.

Обучители са инж. Йорданка Динкова и инж. Кирил Конов, преподаватели в СПГЕ „Джон Атанасов“. Нужната квалификация те са придобили в Образователния център по соларни технологии (BZS) в Мюнхен, Германия.

За EnergyOnline инж. Динкова разказа, че през януари е имало пилотно издание на курса за фотоволтаици. То се е радвало на изключителен и интерес и голяма посещаемост. Курсистите са били от цялата страна, а успеваемостта им – много висока. Инж. Динкова обаче изрази съжаление, че поради промените в Закона за енергията от възобновяеми източници 16-те участници в обучението все още не са получили сертификатите си. Докато това се случи, те могат да докажат квалификацията си с издаденото удостоверение.

Материалът, който се преподава, включва практична и теоретична част, разпределени в 100 часа. Всеки от двата курса (фотоволтаика и солартермия) се състои от 4 модула – рационално използване на енергията от ВЕИ, основи на топлотехниката/електротехниката, соларни топлинни системи/фотоволтаични системи и изпит. Изпитът също включва теория и практика.

Инженер Йорданка Динкова каза, че за настоящото провеждане на курса са осигурени нови соларни термични панели, фотоволтаични модули и стойки за монтаж. Учебният процес протича основно в демонстрационни зали и лаборатории на СПГЕ „Джон Атанасов“.

Проектът Install+RES продължава до април 2013 г. В рамките на този период са предвидени още две обучения, които ще се случат през есента и зимата – квалификация по термопомпи и по системи за биомаса.

По материали от: energyonline.bg

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: алтернативна енергия, енергия от слънцето, соларни панели, фотоволтаици

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>