GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Жителите на Берлин възнамеряват да изкупят електроразпределителната мрежа в града

June 17, 2012

Гражданска група в Берлин възнамерява да закупи електроразпределителната мрежа в германската столица. Групата – Bürger Energie Berlin (BEB)- няма да бъде пионер в едно такова начинание. Жителите на немското село Schönau са изкупили мрежата в своето село преди десетилетия и са се превърнали в лидер в производството на възобновима енергия. Но вероятно Берлин ще бъде най-голямото населено място, което ще бъде собственик на своята мрежа ако сделката се реализира.

BEB са заявили своя интерес пред Берлинския сенат (както наричат в града своя Общински съвет) за закупуване на електроразпределителната мрежа на Берлин. Сегашният договор със шведската компания Vattenfall изтича през 2014 година и през следващите няколко месеца предстои сключването на нов.

“Всички граждани са поканени да участват в общественото изкупуване на електроразпределителната мрежа съобразно техните финансови възможности.“ – обявяват от BEB – “Вече са набрани повече от 1 милион евро“ – пояснява члена на Надзорния съвет на BEB Lukas Beckmann. Групата очаква да събере 40% от необходимата сума, а останалите средства да бъдат набавени чрез банков заем.

Акции могат да се закупуват не само от граждани на Берлин, но и на всеки, който би искал да инвестира сума, надвишаваща 500 евро. Това включва и организации с идеална цел, както и частни компании. Разбира се Schönau, общността от Южна Германия, която първа експериментира в подобно начинание преди 25 години, вече има дялове в BEB.

Съгласно броя на закупените акции, всеки ще има дял в Общото събрание, което гарантира че няма да се допусне доминация на големи инвеститори над малките. BEB обаче нямат намерение да работят с никой от четирите големи енергийни оператори в Германия, защото имат коренно различни виждания за доставката на енергия.

“Ние подкрепяме интегрирането на ВЕИ към мрежата, децентрализираната енергийна система и умните мрежи.“ – обяснява членът на директорския борд на BEB Cornelia Ziehm. “Умните мрежи са изключително важни за преминаването към възобновима енергия. Но само тези мрежови оператори, които са напълно посветени към този преход могат да гарантират обновяването на съществуващата мрежа“.

По материали от: Clean Technica

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: възобновима енергия, децентрализирана енергетика, електроразпределителна мрежа, енергия от ВЕИ

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>