GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Над 1/4 от електричеството в Германия е от ВЕИ през първата половина на 2012 г.

July 28, 2012

През първата половина на 2012 г. делът на възобновимата енергия в генерираното в Германия електричество нарастна значително и достигна сензационните 25,97%. За същият период на 2011 г. чистото електричество е било 20,56%, а през 2010 г. – 18,3%. Приносът на фотоволтаичните системи е нарастнал с 47%.

Общо възобновимите източници са генерирали 67.9 TWh (милиарда kWh). Въпреки че всички източници са увеличили своя принос, има значителна промяна в съотношението между тях – фотоволтаиците се нареждат вече на трето място, като изпреварват хидромощностите и и изостават от биомасата с 1%.

Следва разбивка на тези 26% между разлините технологии и промяната спрямо първата половина на 2011 г.:

Вятърна енергия – 9.2% (+19.5%)
Енергия от биомаса – 5.7% (+7.5%)
Фотоволтаици – 5.3% (+47%)
Хидро – 4.0% (+25%)
Други ВЕИ източници – 0.9% (+10%)

Разбира се принос имат и благоприятните климатични условия – януари беше по-ветровит в сравнение с предишните години, а повечето дъждове допринесоха за увеличаване на дела на хидроцентралите. Но това не може да скрие ясната тенденция и е повече от очевидно, че ВЕИ ще имат огромно значение за бъдещия енергиен микс на Германия.

Забележителното в тези данни е, че показват категоричното развитие по посока на 100% енергия от чисти източници. И нещо много важно – 22% от чистата енергия за периода е генерирана от енергийни източници, които до неотдавна се наричаха „алтернативни“. Само преди едно десетилетие, в края на 2002 г., техният дял беше едва 3,8%. Повечето технологии по това време бяха крайно неразвити по сегашните стандарти. Освен енергията от вятъра, всички други алтернативни технологии бяха в техните „бебешки“ години.

Съхранението на енергия днес, наричано „липсващото звено“ на чистата енергетика,също е напреднало невероятно. В момента голям брой компании инвестират огромни средства в създаването и производството на решения за съхранение на енергия. Като имаме предвид тенденциите, какъв ли ще е делът на възобновимата енергия в енергийния микс на Германия през 2022 г.? Според някои дори 40% е твърде предпазлива и занижена прогноза.

По материали от: Clean Technica

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: алтернативна енергия, Германия, енергия от ВЕИ, чиста енергия

  1. […] greentech-bg […]

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>