GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Системи за съхранение на енергия от ВЕИ със замразен въздух

October 17, 2012

Много интересен метод за съхранение на излишната енергия от ВЕИ-инсталациите се базира на използването на супер охладен въздух, който се съхранява докато енергията стане необходима. Системата се разработва от британската компания Highview Power, която изгражда пилотен проект недалеч от топлоелектрическа централа край Slough.

Системата охлажда въздуха до криогенни температури около -129 градуса по C) и го съхранява в контейнери. Когато е необходима допълнителна енергия, втечненият въздух се изпарява и се използва за задвижване на турбини, при което се генерира електричество. Това е сходно с паровите турбини, които също разчитат на смяна на агрегатното състояние на водата от течност в газ. Системите могат да се комбинират с производство на топлина и така да се повиши ефективността на цялата инсталация.

Настоящият пилотен проект със замразен въздух не достига ефективността на обичайните системи за съхранение на енергия (средно 70-80% и повече). Но инженерите, които ряботят по проекта вярват че могат да подобрят системата и да достигнат подобни стойности на ефективността, когато системата се скалира.

Едно малко допълнително предимство на този метод е необходимостта за филтриране на въздуха от сажди и други дребни прахови частици преди да бъде замразен, така че освен да съхранява енергия, замразеният въздух подобрява качеството на въздуха в околността на системата след размразяването си и освобождаването обратно в атмосферата.

По материали от: ecogeek

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: енергия от ВЕИ, съхранение на енергия

  1. инж. Николай Л. Ангелов в
    12 Jan 13
    12:27 pm

    Известно е , Тончев, че Браун газа при взривяването си причинява имплозия,, а не експлозия. Тогава в кой момент от работата на двигателя с вътрешно горене трябва да бъде подадена искрата – в горна или в долна мъртва точка ако гори само браун газ ? И ако искрата се подава в горна мъртва точка когато в цилиндъра има смес от браун газ с другото, основно гориво, няма ли това (имплозията на браунгаза) да намаля степента на компресията в цилиндъра по време на работния такт, вместо да я увеличава и по този начин да намаля мощността на двигателя? Можещш ли да отговориш на тези въпроси?

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>