GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Още размисли около предстоящия референдум*

January 24, 2013

zx450y250_1985298

„Както сполучливо отбеляза неотдавна политологът Димитър Димитров, българинът ще гласува на основата на невежеството, тъй като поставеният въпрос не предполага някой да е компетентен да избере информирано решение. Нека погледнем на нещата от собствената си гледна точка, т.е. тази на крайни потребители на електроенергия.

Да се концентрираме върху трите въпроса, които всъщност ни вълнуват като потребители:

1. Какво е сега състоянието на енергийните ни мощности и застрашени ли сме от енергийна криза, ако не изградим нови?

2. От какво всъщност се формира сметката, която пристига ежемесечно в пощенските ни кутии?

3. Можем ли да твърдим, че гражданите на държави със собствено енергопроизводство плащат по-малко от тези на вносителки на ток?

За да си отговорим, нека направим сравнения, тъй като липсата на достатъчно информация за света зад граница е основен фактор за лесната манипулируемост на българина. Правейки ги, ще открием, че проблеми, които се схващат като уникално български, съществуват в една или друга степен и в смятания за по-цивилизован свят.

По първия въпрос: Към момента България разполага с 35 теца, 86 веца и естествено – АЕЦ „Козлодуй“ с два 1000-мегаватови реактора, чийто дял в енергопроизводството се движи около 35%. Нека видим как сме поставени спрямо съседните държави, с част от които сме съпоставими като жизнен стандарт. По данни на Единната европейска мрежа на електроенергийните системни оператори (ENTSO-E) за 2011 година (последните засега) България е произвела 45,1 TWh, Гърция – 50 TWh, Сърбия – 41,2 TWh, Румъния – 58,9 TWh, а Македония – 6,3 TWh (Турция все още не фигурира в този отчет).
Сега идва ред на една друга, по-интересна статистика, която ще ни отговори къде се намираме на експортната карта. Данните тук са на Index Mundi и налагат интересни изводи. Според тях годишният износ на България за 2011 г. е 7735 гигаватчаса, което се равнява на 240% спрямо почти 11-милионна Гърция (3233 GWh) и е два пъти повече от реализираното на външния пазар от 19-милионна Румъния (3850 GWh). Ако си позволим да излезем извън Балканите, ще видим, че изнесеният от държавата ни ток е 43% от количеството, което 116-милионна Русия е експортирала за 2011 г.

Изводът се налага от само себе си:

Произвежданото от България електричество към момента многократно надвишава нуждите.

и по никакъв начин не съответства на ролята ни в световната икономика. Дори съпоставен с абсолютния световен шампион по износ – Германия, българският дял е 14% от нейния, при положение че нито сме над 80 милиона, нито произвеждаме стомана и беемвета. Последно, но съвсем не по значение – никой българин няма усещането, че тази дейност повдига стандарта му на живот по начина, по който това го прави петролът за гражданите на държави като Катар и Кувейт.

Нека преминем на втория въпрос. Всеки, който си е правил някога труда да разгледа по-подробно сметката си за ток, знае, че стойността на консумираната енергия съставлява само една част от реалната сума за плащане. Останалото се формира от различни добавени такси за достъп и пренос през електрическата мрежа, или така наречените мрежови такси (network costs).

Съотношенията между тези два основни компонента варират в различните държави, като е трудно да се очертае някакъв тренд, от който да може да се изведе обща логика, с която те да бъдат обяснени. Данните, на които се базира това наблюдение, са на Евростат за 2011 г. Естествено те търпят промени с всяка година. За България делът на мрежовите такси в общата сметка е оценен на 41.68%. Съдейки по декемврийската си сметка за 2012 г., числото вече минава 50% (в нея крайната сума за плащане е 100 лева при консумирана енергия за 48). Видно от статистиката, на континента са малко държавите щастливки, където участието на допълнителните мрежови такси не надвишава чувствително 30-те процента (Гърция, Италия, Кипър, Малта, Обединеното кралство, Турция). С нашите около 50% по-скоро се доближаваме до средното за Европа.
Следва изводът:

Електроразпределителните дружества играят ключова роля във формирането на крайната цена, но тя се оказва незаслужено подценена в публичния дебат

Сега на третия въпрос. Да видим съществува ли някаква връзка тип „в държавите износителки токът е по-евтин, отколкото в страните, по-зависими от вноса“. Фактите не позволяват такъв извод. Започваме с три държави, влезли в ЕС през 2004 г. В Литва, която е сериозен нетен вносител на електричество, цената за киловатчас е €0,049. В две държави с положително експортно салдо – Чехия и Словения, цените са съответно €0,046 и €0,061. Тоест киловатчас в Прага е само с €0,003 по-евтин от Вилнюс на фона на това, че чешкият износ за 2011-а надминава литовския… 116 пъти.

Какво се случва, когато добавим мрежовите такси и данъците и получим реалната брутна цена? За Литва тя е €0,122, за Чехия – €0,147, а за Словения – €0,149. Излиза, че в най-силно зависимата от вноса държава крайният потребител плаща най-малко. Като коментар към символичната разлика от €0,002 между Чехия и Словения добавяме и съотношението в експортните им дялове (чешкият е 2,34 пъти по-голям, но това далеч не помага на чехите да плащат два пъти по-малко от словенците).
Ако погледнем към Пиринеите, се натъкваме отново на любопитна, но не и на коренно различна картина. Тук нетният износител е Испания, а вносителят – Португалия. В родината на коридата киловатчас струва €0,093, докато у западния ѝ съсед – едва €0,063. Прибавяйки и неизбежните допълнителни такси, за португалците крайната сметка все пак остава по-ниска в сравнение с тази на комшиите: €0,188 срещу €0,209. На Скандинавския полуостров съпоставката между Финландия и Швеция изглежда по аналогичен начин.

Но нека сега се върнем на Балканите и да погледнем към две държави с коренно различен профил по отношение на енергетиката: Албания и Турция. За последната знаем, че към момента е сред основните износители на ток в региона и бидейки една от най-бързо развиващите се икономики в света, планира и изграждане на нови мощности. Обратно, Албания е може би най-тежко зависимата на континента от вноса на електричество. Цялото ѝ собствено енергопроизводство се изчерпва с 5 веца и 1 ТЕЦ, а износът на електричество се равнява на нула. Там действително преди няколко години имаше енергийна криза и режим на тока, но нещата постепенно се нормализират. Подобна заплаха за България не съществува – неволите от Лукановото време имаха съвсем различен генезис.

Сравнението и тук не ни дава повод да кажем, че крайните потребители в добре осигурената Турция плащат осезаемо по-ниски сметки от зависимата Албания. Отново според таблицата на Евростат в Турция брутната цена за киловатчас е €0,115, докато в Албания тя е €0,116. Ако съпоставим България със съседна Македония, пък ще видим, че комшиите плащат €0,081, а ние – €0,087. Пояснението тук кой за кого изнася е напълно излишно.

Или, иначе казано:

Никак не е задължително токът в страните износителки да е по-евтин.

В името на коректността ще отбележим, че не липсват и примери за държави със собствено енергопроизводство, които са поставени по-добре в сравнение с нетни вносителки (гражданите на Естония действително плащат по-малко за ток от тези на Унгария и Италия). Тези данни обаче не са достатъчни, за да бъде очертана определена обща тенденция, която да даде еднозначно тълкуване.

След казаното дотук отговорите на зададените три въпроса биха звучали така:

1. България е презадоволена откъм производство на енергия. Опасност от режим на тока не би възникнала, дори да закрием половината от мощностите си. Животът на двата 1000-мегаватови реактора на АЕЦ „Козлодуй“ изтича съответно през 2017-а и 2019-а, но видно от публикации в пресата, с инвестиция, значително по-ниска от тази за АЕЦ „Белене“ (около €250 млн.), животът им може да бъде продължен с още двайсетина години. Ползата от такова упражнение е съмнителна, предвид че така или иначе имаме планиран за изграждане поне още един 1000-мегаватов блок на същото място, както и поради обстоятелството, че нямаме ни най-малка представа колко напреднали ще са технологиите само след 15 години.

2. Често възприемаме сметката си за ток като съставена единствено от стойността на консумираната енергия, което е погрешно.

3. Редно е да се отнасяме по-хладнокръвно към призивите за енергийна независимост, що се отнася до електричеството. Мрежата ни е ефективно свързана с тази на съседните държави, т.е. в случай на дефицит ръцете ни няма да са вързани от един монополист. Видно от цитираните данни, взаимовръзка тип „повече собствено производство = по-евтин ток“ не съществува. Обратното, съществуват сведения, че от време на време изнасяме ток за съседни държави на цена, по-ниска от тази на вътрешния пазар (основна роля за което играе именно обстоятелството, че България разполага с мощности, многократно надвишаващи вътрешните ѝ нужди).

Допреди няколко дни планирах да бойкотирам референдума. Вече не съм така убеден, че ще го направя. Неговата невалидност почти не подлежи на съмнение и това е логичната му съдба. Но участието на онези, които полагат поне минимални усилия, за да направят информиран избор, е нужно. В името на рациокрацията.“

*Автор: Лъчезар Стефанов,  Дневник

 

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: АЕЦ, АЕЦ Белене, референдум, ядрена енергия

 1. Tonchev
  24 Feb 13
  12:10 am

  В цяла Европа направиха лустрацията на бившите ченгета и комунистическа номенклатура, а у нас не. Това е главната причина за мизерията, а такова искане протестиращите нямат. Няма никакво значение как ще се казва новото народно събрание, ако там са старите партии със старите ченгета и партийни секретари, А те няма как да се самоотстранят- Това може да стане само с външен натиск от улицата или от Европа или от двете

  А за енергетиката има просто, напълно екологично и евтино решение – и то с евросубсидии – крайпътни зелени електроцентрали с водородна акумулация

  ето как – видео

  http://greenclips.eu/bg/patented-vehicle-solutions/synergy-of-noise-protection-and-power-generation-by-solar-pv-modules-and-low-noise-bird-friendly-vertical-axis-jet-blade-wind-turbines/600/

 2. инж. Николай Л. Ангелов
  24 Feb 13
  4:05 pm

  Г-н „Он“, чели ли сте някоя от книгите на Никола Маринов Николов?
  Ако не сте, можете да видите за какво става въпрос, като влезете в Нета с ключовите думи „Новият ред и неговият край“ или „Новият ред – Книгите на Никола М. Николов“.
  Ако го направите, обърнете внимание на мислите и заключенията под „Светът под микроскоп“

 3. Tonchev
  24 Feb 13
  6:44 pm

  честито нов патриарх – ченге-доносник от ДС – агент Симеонов
  В цяла Европа направиха лустрацията на бившите ченгета и комунистическа номенклатура, а у нас не. Това е главната причина за мизерията, а такова искане протестиращите нямат !!!!!! От това изглежда съмнителен целият протест ????.

  А за енергетиката има просто, напълно екологично и евтино решение – и то с евросубсидии – крайпътни зелени електроцентрали с водородна акумулация

  ето как – видео

  http://greenclips.eu/bg/patented-vehicle-solutions/synergy-of-noise-protection-and-power-generation-by-solar-pv-modules-and-low-noise-bird-friendly-vertical-axis-jet-blade-wind-turbines/600/

 4. инж. Николай Л. Ангелов
  24 Feb 13
  11:56 pm

  Г-н Тончев, добре би било да прочетете няколко реда от книгата
  „Световната конспирация-2“ на НИКОЛА М. НИКОЛОВ, стр.192 и 193 – има я в НЕТА – можеш да я изтеглиш за секунди.
  Що се отнася до протеста и аз имам известни съмнения.

 5. Tonchev
  25 Feb 13
  3:36 pm

  знам тази теория – но хората на улицата – 200 000 вчера показаха, че, все пак, може да има и други начини. Нищо, че пак вчера ченгетата избраха ченге-патриарх.

  А за енергетиката има просто, напълно екологично и евтино решение – и то с евросубсидии – крайпътни зелени електроцентрали с водородна акумулация

  ето как – видео

  http://greenclips.eu/bg/patented-vehicle-solutions/synergy-of-noise-protection-and-power-generation-by-solar-pv-modules-and-low-noise-bird-friendly-vertical-axis-jet-blade-wind-turbines/600/

 6. инж. Николай Л. Ангелов
  27 Feb 13
  8:11 pm

  Средствата за масова информация съобщиха, че Иран започват изграждането на 16 броя ядрени реактори с „новия Уран“, както буквално се изрази говорителя. Вероятно става въпрос за електроцентрали, в които да работят реактори с бързи неутрони с Уран 238, който за разлика от Уран 235 ( с какъвто Уран 235 мисля работят нашите 5-ти и 6-ти блок), съвсем не е на изчерпване (изгледайте и изслушайте интервюто с професор Игор Острецов – препратката в пост № 34 и вижте втората препратка в пост 29 – доклада на Томас Дролет).
  Ако някой знае нещо повече по въпроса с постиженията на Иран в областта на мирното изполване на ядрената енергия, нека да сподели и даде препратки.

 7. Ангел
  28 Feb 13
  11:45 am

  „Tonchev
  25 Feb 13
  3:36 pm

  А за енергетиката има просто, напълно екологично и евтино решение – и то с евросубсидии – крайпътни зелени електроцентрали с водородна акумулация“

  ЕВТИНО????????????????
  Тончев, ти си по-зле от политиците. Всеки път разправяш колко било евтино, а като те питат за конкретни финансови параметри се криеш зад приказките за мафия. Да но сега всеки може да си купи какъвто си иска компонент на свободния пазар и да си изгради каквато си иска централа за домашно потребление. И въпреки това излиза два пъти по-евтино да си купуваш тока от мафиотските ЕРП-та, от колкото да си го произвеждаш сам чрез твоите „евтини“ методи.

 8. Tonchev
  28 Feb 13
  12:35 pm

  няма по-ниска себестойност ток от този, който се произвежда от безплатен енерго източник, инвестицията е с Европари (като пътищата), а пък терените са покрай пътищата, които отдавна са отчуждени и платени и не се хаби никаква допълнителна земя

  ето така – с видео
  http://greenclips.eu/bg/patented-vehicle-solutions/synergy-of-noise-protection-and-power-generation-by-solar-pv-modules-and-low-noise-bird-friendly-vertical-axis-jet-blade-wind-turbines/600/

  друг е въпросът за какви пари ще продават този ток. Но, ако се продава телекомуникационният капацитет от посочения проект и с тези пари да се поддържат двете интегрирани инфраструктури, то токът може и да е безплатен, но ограничен до някакво количество, за да не разхищава. Доскоро имахме подобна система (евтин и скъп ток).

 9. Tonchev
  28 Feb 13
  12:41 pm

  А екологичните ползи от домашните ВЕИ са неоспорими. Освен това, разходите за пренос и трансформация на ток са нулеви

  ето така – с видео
  http://greenclips.eu/bg/smart-grid/off-grid-zero-energy-house-with-solar-modules-boosted-by-light-reflectors/585

 10. Ангел
  28 Feb 13
  12:49 pm

  Тончев-политик. 🙂 Какво го питаш, какво отговаря.
  Хайде дай сметки. Цена на инвестицията, прогнозно енерго производство, технологични решения за акумулация на енергията от соларни и вятърни източници? За какъв период и при каква цена ще се изплати съответната инвестиция? Не че нещо, но колкото пъти до сега съм правил подобни калкулации (като съм използвал твоите книги като база данни), всички досегашни сметки вадят около двойно по-висока себестойност на домашната електроенергия сравнена със купената.

 11. :-)
  02 Mar 13
  6:31 am

  Чел съм и Николов и не само него ;-). Например човек като види къде завърши сина на Овчаров и му става едно весело или пък щерката на Костов, на Неинска(Михайлова), и т.н. ;-). Не, че съм против да завършат и лунния Университет ако щат.

  Но, още древните римляни са го рекли за децата на вожда(елита) на провинциите от чия ръка трябва да се хранят, за да са лоялни ;-).

  Между другото г-н Ангелов поинтересувайте се с какъв статут са „градовете“ – „сити на Лондон“, „сити на Ватикана“ и „сити на Уошингтон“ ;-).

  Хайде и нещо от мен в помощ на „рисърча“ 😉 :

  http://www.youtube.com/watch?v=648XFZgjGqE

  И направо си записвайте филмчетата на харда, щото тубата има политика да трие таквиз видеа, те после се появяват па но следва да се търси много ;-).

  П.П. Наскоро подаде оставка главата на партията(Ватикана), което не се е случвало в историята на таз „институция“ от 700 години !!!
  Идат да се случват много интересни дела, живи да сме, книги ще се пишат за тоз период след това.
  Та затова си мисля, че г-н Тончев не дооценява параметрите на кризата. Точно слушах изказването на Рубини в България по покана на Капитал и компания и се чудех да се смея ли да плача ли. Не, че д-р Нуриел Рубини не разбира за какво иде реч, но е голям дипломат ;-). Аз отдавна предпочитам пред него Питър Шиф и други от неговия калибър :-).

  http://www.youtube.com/watch?v=EgMclXX5msc

 12. :-)
  02 Mar 13
  6:36 am

  А пропо, ако неодоценявате влиянието на църквата в изграждането на Западната Цивилизация то ето ви нещичко от „неправилен“ историк 😉 .

  http://www.tomwoods.com/books/how-the-catholic-church-built-western-civilization/

  http://www.ozon.ru/context/detail/id/4787561/

 13. :-)
  02 Mar 13
  7:01 am

  Хайде и нещо за Иран, долара, нефта, газа и т.н. написано от българин 😉 :

  http://www.resilience.org/stories/2006-01-17/proposed-iranian-oil-bourse

  http://www.youtube.com/watch?v=OB7_bVWF-CA

  Както ясно Майк Рупърт в филма си Колапс и лекцията си в Сиатъл казва,
  „- Политиката се опира на Икономиката, а Икономиката от своя страна на Енергията“, без значение дали е „Органика“ или „Атомика“ ако префразирам проф. Острецов ;-).

  Та затова ме напушваха на смях изказванията на Рубини, за да има растеж една икономика се изисква евтина енергия, не скъпа. Това Рубини би следвало отдавна да го е зацепил ако е читав като икономист. А евтината „органика“ е на свършване, както и „уран235-тиката“. Затова Белене е просто мис-калкулация, Аднани по-горе ви дава какво е положението с урана, като миньор, и с какво се захранват американските ядрени централо – съветски оръжеен уран ;-). Казва ви го и Острецов.

  Така, че остават Тория и ускорителя, но те превръщат глобалния елит в регионален. А това на него хич не му допада ;-).

  А това за което г-н Тончев говори не е лошо но е само рационализация, разбира се е прав и за използването на енергията на спирането при хибридите, но там ще се кланя на Форд, ДжиЕм, Мерцедес и т.н. А те ще му дадат трохи за патентите.

  Просто никой не пуска кокала толкова лесно, само балъците :-(. Ще си замълча кои са те ;-).

 14. :-)
  02 Mar 13
  7:20 am

  Ето ви инж. Ангелов още един линк, и то на български. Макиавели е пеленаче в сравнение с него 😉 :

  http://www.imadrugpat.org/OVER.htm

  П.П. И внимавайте защото го обявяват за вреден и от Гугъла. И наистина е вреден ама в друг смисъл ;-).

 15. :-)
  02 Mar 13
  8:13 am

  И това което г-н Тончев предлага е да се финансирате с евроКРЕДИТИ не е като да ти дадат пари с НУЛЕВА лихва.

  Тя се дава само на БАНКИТЕ, би следвало да гледате какво прави м-р Бернанке и какво говори дори шефа на Далаския клон на ФЕД в първия ми пост ;-). А ЕЦБ се оглавява от бившия служител на Голдман Сакс ;-).

  Така, че да взима кредит г-н Тончев и да почва производство, ако е прав ще направи много пари. Е ако не е, тогава ще ….рутира :-).

  Печалбата се заслужава с реален риск а не като банкерите, да те покрива държавата!

  Разбира се като се формира ЕССР като държава, по подобие на СССР, то тогава тез кредити ще ги плати „евро“данъкоплатеца, както американците и планетата сега(през инфлацията на долара) плащате за банкрута на Солиндра и подобни. Няма значение дали го разбирате, сметката я плащате през цените на тока и бензина(нефта) без да можете да кажете и гък :-(.

  http://www.youtube.com/watch?v=13Rll6ZHbow

  Ох темата е огромна и енергията играе в нея ключова роля. Не случайно цената на нефта се определя само в долари на две основни борси, погадайте къде.

  А да не отваряме темата за ценните метали. Между другото вие мислите ли че златото на БНБ се намира в трезорите и, а ? Кога за последно е одитирано?

  http://www.youtube.com/watch?v=DGVFktJ123o

  http://www.youtube.com/watch?v=6aBvurCSPCY

  http://www.youtube.com/watch?v=DyV0OfU3-FU

  Ето го и Миша Хазин :

  http://www.youtube.com/watch?v=IwSzWS9Rvwc

  П.П. Ех тоз Джек Лондон, трябва да се организирам да отскоча до Доусън сити :-).

  http://www.youtube.com/watch?v=FwODnynTnt8

  Иде време описано от Толкин в сагата му, ама г-н Тончев не го схваща.

  http://www.youtube.com/watch?v=VIgkpEgCV-I

 16. :-)
  02 Mar 13
  8:43 am

  Темата която Миша Хазин повдига е мно-оого по-дебела, ето още автори:

  http://www.youtube.com/watch?v=M0R1cftftsY

  http://www.youtube.com/watch?v=lAxKAzpGmVA

  http://www.youtube.com/watch?v=1YaeIPmFooM

  http://www.youtube.com/watch?v=8obLNCYjCGA

  Та проблема е, че без контрол върху енергията елита няма как да гради Империи ;-). Без нефт няма танкови армии, въздушни армии и т.н.

 17. :-)
  02 Mar 13
  9:17 am

  Ето ви го и Майкъл Петис, с една книга изтупваща от праха учителите на Ленин ;-).

  http://www.amazon.com/Great-Rebalancing-Conflict-Perilous-Economy/dp/0691158681/ref=la_B001ITW1FY_1_1?ie=UTF8&qid=1362208156&sr=1-1

 18. :-)
  02 Mar 13
  9:37 am

  Още нещо за инж. Ангелов, току що попаднах на него, заедно Девятов и Хазин. Амейзинг :-).

  http://www.youtube.com/watch?v=AAh1XyZh1Dw

  Ето кой е Девятов ;-).

  http://www.youtube.com/watch?v=IriDqsQNAUE

  http://www.youtube.com/watch?v=6DFvmYe0rQk

 19. Tonchev
  02 Mar 13
  4:50 pm

  Никога не съм говорил за кредити и банки, винаги говоря и пиша за Евросубсидии, и то специално за тези Европрограми, които работят с аванси и междинни плащания
  ето вижте и факти
  http://www.starton.biz/innovations/health-innovations-medical-system-based-on-artificial-intellect/114/?lang=bg

 20. :-)
  03 Mar 13
  8:22 pm

  Евросъюза с тези си субсидии и т.н. програми в момента е на това положение. Е да за кратко време и за определени бизнеси той може и да намали болката.

  Не че съм против субсидиите, но първо някой трябва да обясни от къде се взермат парите за тез субсидии. Защото ако е през покачване на данъците или инфлация то е все едно и също. Разликата е само, че се плаща от неразбиращите за сметка на „знаещите“ ;-).

  Но това само отмества проблема. И той се вижда вече с просто око – Италия, Испания, Португалия, Гърция, България и т.н. Да не говорим за покритата Дексия в сърцето на Евросъюза – Белгия, проблемите на Франция и все по-нарастващите желания на Германия да напусне Евросъюза :-).

  Та проблема е че при намаляващо търсене се получава спиралата на бившия СИВ в началото на 90-те. Знаем как тя свърши.

  Всъщност ето Хазин я разкрива картинката с манипулациите на статистиката, автора който цитира е Джон Уйлямс, и подобни трикове.

  http://www.youtube.com/watch?v=PWy9Bdlq3Ew

  А най-горе в един от първите ми постове съм дал книгата на Мъри Ротбард в която той описва триковете и на субсидиите. Не тази която описва бизнесцикъла а следващата.

  Та ако сте принципно срещу триковете на държавата а ползвате триковете и (в случая на „Евродържавата“) малко работата отива на безпринципност. Тоест не става да плюете тогава държавата а да се ползвате от триковете и :-).

  Всъщност проблема е разгледан доста отдавна ;-).

  http://www.youtube.com/watch?v=euAKIK3oX-U

 21. :-)
  03 Mar 13
  8:48 pm

  Раъбира се можем да отидем в още по-свободни води но тогава имаме такава концептуална промяна, че за огромни части на обществото това звучи като еретиъзм. Нещо като делото на Боян Мага (а.к.а. Вениамин) преди мно-ого векове :-).

  Не знам до колко сте запознати с това как функционира бонда, но ето ви една малко „конспиративна“ посока ;-).

  http://www.youtube.com/watch?v=AxDfBpcjKgs

  П.П. Имам в предвид „конспиративна“ до степен, че игнорацията се е превърнала в норма в днешното „индустриално“ общество :-(.

  http://www.youtube.com/watch?v=v5l_oqqkADw

  http://www.youtube.com/watch?v=mtoFqh2PTUk

 22. Tonchev
  04 Mar 13
  12:23 am

  Eвропарите, които идват у нас са част от нашата вноска в ЕС. Ние не можем да ги изхарчим и затова други държави харчат субсидии от нашите внесени пари. Това е простата истина за съжаление и няма никаква конспирация, върла простотия на всички нива.
  И една от причините за това нерадостно положение е, че не си искаме евросубсидиите, а всъщност не ни стигат парите да си плащаме тока и парното.

  Но никой не протестира, че усвояваме малко европари !!!!
  Толкова малко, че и нашият членски внос не можем да си върнем. Ние сме най-бедната държава в ЕС , а сме нетен паричен донор за всички останали, които са по-богати от нас !!!!! Става въпрос за МИЛИАРДИ ЕВРО

  Ето как може да се вземат Евросубсидии до 90% от проект:

  http://www.starton.biz/innovations/health-innovations-medical-system-based-on-artificial-intellect/114/?lang=bg

 23. :-)
  04 Mar 13
  1:54 am

  На „процедурчиците“, както ги определяше Девятов, това им е трика с който се хранят. Имам в предвид еврочиновниците ;-).

  А Хитър Петър, нашия национален герой има далеч по-цветни изрази да опише наивноста „народна“ :-).

  http://www.youtube.com/watch?v=b7XDNgbYPoI

 24. Tonchev
  04 Mar 13
  8:52 am

  чиновници винаги ще има, но ако хората не са кандидатстват за Евросубсидии, едва ли са виновни само чиновниците.

  Ето как може да се вземат Евросубсидии до 90% от проект:

  http://www.starton.biz/innovations/health-innovations-medical-system-based-on-artificial-intellect/114/?lang=bg

 25. :-)
  08 Mar 13
  6:40 pm

  Тъй, тъй. Но има чиновници, а има и паразити ;-).

  Та гледам картинката в момента на еврото и нещо никак не ме радва :-(.

  А таз централа е оценена в евра а не в друго. Затова си загубих времето да давам линк до линк и до него още с идеята да насоча вниманието не само към проекта а и към това в което той се оценява. Т.е. финансовата компонента, която изобщо никой не коментира. Например, аз бих оценил проекта в трой-унции злато, не в евра ;-).

  Та, не би, рано е още. Като поразмаже кризата още някоя и друга година, ще започне вероятно преоценка. Сега е много рано. Всеки случай си признавам, че сбърках в прогнозата си за правителството в оставка, направена през 2009-а, не очаквах, че ще изкара почти до края на мандата си ;-). Не му давах и половин мандат, просто подцених техните рулери :-(. Те са далеч по-способни в унищожаването на социалния ред от колкото вервах, или просто игнорантите в обществото са убийственои много, нямам в предвид само българското :-(.

  Дал съм един линк с Джим Рикардс, обърнете му внимание :-). А той е наистина знаещ човек, ето ви къде е участвал :

  http://www.youtube.com/watch?v=dsrOXJwGwtk
  http://www.youtube.com/watch?v=lNRVFESe2o4

  А иначе субсидиите само потвърждават нуждата от паразити-еврочиновници, нищо повече. Защото тез вноски са платени от данъците вчера или инфлацията на еврото утре. И не са най-ефикасния начин да се инвестира в иновации. Но ситуацията е каквато е, Волята НАРОДНА е водеща, а не мнението ми.

  Така, че ви пожелавам да си приберете колкото може повече от това което вече сте платили или ще платите утре :-).

  Хайде и за финал на моите коментари тук една лекцийка, на която и е още мно-ого рано.

  http://www.youtube.com/watch?v=U9w0S9bEXIw

  За да не излезе, че се занимавам само с критика :-).

 26. Tonchev
  08 Mar 13
  8:01 pm

  чиновници винаги ще има, независимо дали има субсидии или няма. Затова е добре да ги ползваме тези субсидии – колкото повече -толкова повече

  http://www.starton.biz/innovations/health-innovations-medical-system-based-on-artificial-intellect/114/?lang=bg

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>