GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Нов микрогенератор от Georgia Tech

November 11, 2008


Изследователски екип от Georgia Institute of Technology e разработил нов електрогенератор, който използва свойството на пиезоелектрични материали да генерират променлив ток. Различното в този микрогенератор от четвърто поколение е това, че проводниците от цинков окис са поставени в гъвкава полимерна обшивка, което прави излишни механичните контакти.

Електричество се генерира в резултат на цикличното свиване и отпускане на металните жички, като по този начин механичната енергия на околната среда се трансформира в електрическа. Доклад от изследванията е публикуван на страниците на научното списание Nature Nanotechnology.

Микрогенераторът дава до 45 миливолта напрежение, като конвертира почти 7% от приложената механична енергия. Съдържа фини жички от цинков окис с дебелина от 3 до 5 микрона и дължина от 200 до 300 микрона. Тези по-големи размери са предпочетени, за да улеснят изработването, но принципът може да се приложи и при по-малки, нано размери.

Предишните версии имат редица ограничения, които са преодолени в настоящата – тя е много по-лесна за конструиране, ще има много по-малко износване, от което животът и ще бъде значително удължен.

За увеличаване на изходното напрежение могат да се свържат в серия няколко устройства. Няколко слоя от тях могат да се интегрират в по-големи модули. Като тяхно приложение авторите на разработката виждат цяло бъдещо поколение от сензори, които се захранват автономно с енергия, събират, запаметяват и предават информация – без никакво външно захранване.

Микрогенераторът може да се ползва за захранване на миниатюрни медицински уреди, сензори за мониторинг на околната среда, отбранителни технологии или потребителска електроника.

„Независимите наносистеми могат да бъдат основа на една цяла нова индустрия” – считат изследователите от Georgia Tech.

По материали от:esciencenews.com

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: convertor, алтернативна енергия, генератори, електричество, електроника, захранване, кинетична енергия, чиста енергия

  1. значи ако парите от огромната мръсна индустрия се вложат само за 2 години в подобни проекти ще дръпнем с 100 години

  2. Joro
    13 Nov 08
    3:45 pm

    Виждам огромен потенциал в това изобретение – по-ефтини ветрогенератори, а по някое време, като се развие технологията, ще станат и по-ефективни

  3. […] Нов микрогенератор от Georgia Tech (1) […]

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>