GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Колко близо е краят на мръсните въглища?

December 19, 2008

coal_660x
Нови количествени изчисления на световните запаси от въглища показват, че всъщност останалите в земята въглища са много по-малко, отколкото се считаше до сега.

При което веднага не закъсняха коментарите, че това може да се окаже спасително за климата на планетата, от тези, които са убедени, че глобалното затопляне е реален процес, предизвикан от човешката дейност. Ако те са прави, то въглищата, на чието изгаряне се дължи най-голямото количество парникови газове /да не забравяме и другите замърсяващи компоненти, с които те ни тровят/ вече са по-малко опасни, просто защото са на привършване.

Според Dave Rutledge – Шеф на Катедрата по инженерни и приложни науки към Калифорнийския Технически Университет, най-голямото количество въглища, които могат да се добият е общо 662 млрд.тона, като в него се включва и всичко добито до момента. Предишните прогнози на World Energy Council бяха за 850 млрд. тона, които предстои да бъдат добивани.

Поради голямото разминаване на прогнозните данни и изключителната им важност, определено тази тема ще се обсъжда широко в следващата година /и/, затова за момента се ограничаваме само да ви съобщим новината, без да я коментираме. А че имаме какво още да кажем по нея е ясно…

По материали от:  wired.com

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: Екология, замърсяване, околна среда, производство, ресурси

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>