GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Микроби превръщат въглищата в метан

January 10, 2009

coal_x220
Около 10% от добивания в САЩ природен газ се добива от въглищни пластове – т.нар. coalbed methane. Има голям брой подобни инсталации в Канада и Австралия. Отдавна е известно, че във въглищните пластове се развиват микроорганизми, които допълнително разлагат въглеводородите до метан.

Дали метанът, добиван от въглищни пластове, е възобновяем източник на енергия или не е въпрос, който в момента широко се дискутира. Също така представлява интерес дали след изпомпването на наличния газ процесът може да продължи, разчитайки само на продукта на микроорганизмите и същевременно добивът да бъде икономически изгоден.

В какво се заключава микробния процес: първо един тип микроорганизми накъсват дългата въглеводородна верига в по-къси сегменти. След тях друг тип микроорганизми ги превръщат в органични киселини и алкохоли. Накрая идват микроорганизмите, наречени метаногени, които се хранят с този субстрат и отделят метан в резултат на своята жизнена дейност.

При стария начин на експлоатиране на този вид метанови находища екстракцията на водата, циркулираща в пластовете, води до унищожаване на средата, която обитават микроорганизмите и същевременно до излагането им на смъртоносния за тях кислород.

Обаче стартиращата компания Luca Technologies от Golden, Колорадо е събрала финансиране в размер на 76 млн. долара за скалиране на тяхната технология, подпомагаща микроорганизмите да продължат да превръщат въглищата в метан.

Като внимателно се поддържа естествената за микробите среда, те продължават да осъществяват естествения процес на разлагане на въглищните пластове и отделяне на метан.

Изследователите от Luca са успели да увеличат количеството на отделяния метан, както в лабораторни условия, така и в реални условия във въглищните пластове. За целта те добавят различни хранителни вещества в средата и така благоприятстват естествената жизнена дейност на микробите.

Трудността идва от това, че в реални условия хиляди различни микроорганизми обитават въглищните пластове, някои от които възпрепятстват продукцията на метан. Освен това в различните локации се наблюдава различна комбинация от микроорганизми.
Mark Finkelstein, вицепрезидент на Luca казва, че компанията е тествала метода във въглищни пластове, където вече има изградени инсталации за добив на газ. Някои от тях са били спрели работа или експлоатацията им е станала неизгодна. След прилагането на новата технология добивът на метан се е увеличил значително и тяхната работа е възстановена, като отново са печаливши.

Новото финансиране ще позволи на компанията да тества метода и в нови локации. Например при въглищни пластове, които са недостъпни или неподходящи за традиционния минен добив.

Според Andrew Scott – бивш професор по геология към Университета в Тексас -конвертирането в метан на само 0,01% от въглищните резерви на САЩ би било достатъчно за да задоволи годишните нужди на страната от този газ, поне такива, каквито са в момента. Той е основател на Altuda Energy Corporation, базирана в Сан Антонио, която разработва сходен процес.

Разбира се все още има много въпросителни. Според Scott в момента е невъзможно да се предскаже каква част от въглищните ресурси на САЩ могат да се конвертират в метан. Въпреки че микроорганизмите естествено обитават въглищните пластове и са безвредни за човешкото здраве, има опасения от обществена реакция за райони, където находищата са във вододайни зони.

По материали от: www.technologyreview.com

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: алтернативни енергийни източници, възобновима енергия, околна среда, производство

  1. Браво, хубава новина :), все пак в края на тунела се вийда светлинка, все още блещукаща мн слабо но все пак и това е нещо

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>