GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Къде се провалиха икономистите

January 16, 2009

feast1

Статията отразява личните виждания на автора – Rex Weyler, съосновател на Greenpeace International.

„Традиционно икономистите предвиждат непрекъснат цикъл на производство и консумация, който ще нараства до безкрайност, без да взимат под внимание околната среда. Обаче, това което се случва в реалния свят – замърсяване, климатични промени, намаляване на рибните популации – разкрива несъстоятелността на това виждане.

Сегашната глобална рецесия може да се отдаде на свръхпредвижданията на банкери и търговци, както и на професионалните икономисти. Сега правителствата наливат трилиони долари от публичните финанси за да спасяват банките, но докато икономистите не сменят своето пожелателно мислене с екологичен реализъм, те отново и отново ще се провалят.

Пренебрегването на природата е фундаментална грешка на класическата икономика. Природата не се включва в балансите на нито една компания, когато изчезват горите и реките умират от замърсяване, никой не ги заличава от списъка с активите си. Икономистите предполагат, че природата ще доставя безплатни ресурси безкрайно и е един бездънен резервоар за замърсяванията. Но това естествено е огромна грешка.

Например класическата икономическа теория твърди, че увеличаването на цените винаги ще стимулира производството, но това е вярно само ако ресурсите са неизчерпаеми. Например миналото лято, когато скочи цената на петрола, САЩ настояваха Саудитска Арабия да увеличи производството си, но тя не можеше да го направи, защото добивите в нейните петролни полета намаляват. Някой би могъл да предложи милион долара за Балийски тигър, но никой на никаква цена не би могъл да си купи екземпляр от изчезнал вид.

Много икономисти продължават да вярват, че природата е подразделение на икономиката. Ние вкарваме „зеленото” в коловозите на старите си навици като един търговски трик. Но в действителност истината е противоположна – човешката икономика е „филиал” на световната екосистема.

Дотогава, докогато глобалната икономика е малка, сравнена с изобилието от ресурси на планетата, тази илюзия може да се поддържа, но сега човешката дейност вече има огромен мащаб. Сегашната световна рецесия се различава от всички предишни, защото вече няма голям, неизползван източник на ресурси, чието изчерпване да започне, нито нов континент, нито нов океан.

Почти всички икономисти не са посещавали занятия по биология или физика и не познават основните закони, или пък си мислят, че могат да ги пренебрегват. Фундаменталните принципи, които управляват материята и енергията в една екосистема, могат да се сведат до три основни закона: това са законите за запазване на енергията /т.нар. термодинамика/. Икономистите и еколозите трябва да познават тези основни закони на природата.

Откакто човечеството съществува, е ясно че материя и енергия не може да се създава в нашия свят, а може единствено да се трансформира. Това е първият закон – няма нищо ново. Вторият закон обаче е доста неприятен за класическите икономисти – за извършването на всяка работа се изразходва енергия. Винаги, когато енергията се трансформира – например когато изяждате една поничка и въглехидратите се преобразуват в захари – се изразходва енергия. Използваната енергия не може да се „рециклира” като стар вестник. Телата работят непрекъснато, поправяйки клетъчните стени, борейки се с болестотворните микроорганизми, търсейки си храна и изразходената енергия за това вече не е налична.

Третият закон казва, че без внос на енергия системата се разпада. Пъстървата, врабчето или цялото човешко общество трябва непрекъснато да си набавят повече енергия, от тази която изразходват, иначе ще загинат. Според третият закон на термодинамиката всеки растеж в природата – дали това е мидена колония на морския бряг или човешката популация или 4% икономически растеж – изискват непрекъснато разходване на материя и енергия. Но понеже ресурсите са ограничени, т.е. крайни – растежът има две възможности – екологичен баланс или колапс.

А какво става с технологиите?
Класическата икономика предполага, че човечеството може да заобиколи тези биологични и физични закони, създавайки нови технологии с по-голяма и по-голяма ефективност. През 1985 година Роналд Рейгън обяви, че „Няма ограничения пред развитието, когато хората са свободни да следват своите мечти.”

Тази вдъхновяваща мисъл служи като аргумент на нео-консерваторите за прекратяване на всякакъв разговор за екологичните ограничения. Датският анти-еколог Bjorn Lomborg я опростява по следния начин: „ Изобретателността ще преодолее свръх-консумацията на ресурси”.

Мечти. Идеи. Изобретателност. Тези движещи сили на човешкото въображение се очаква да преодолеят ограниченията на физичните и биологичните закони, но човешката история ни разказва нещо различно.

Технологията може и да подобрява ефективността, но всяка техническа ефективност в историята е водела до по-голяма консумация на енергия и ресурси, не по-малко. Когато през 19-ти век британските индустриалци установили, че могат да задоволят търсенето само с два дни работа седмично, те не отишли да ловят риба в останалите три работни дни или да ги прекарат в клуба и със семейството. Не, те започнали да прилагат маркетингови похвати, за да убедят клиентите си, че имат нужда да консумират повече продукти.

Интернет не е райско кътче, където се обменят безплатно идеи. Компютрите се нуждаят от мед, силиций, индустриални химикали, петролни деривати и огромно количество енергия за работата на сървърите и мрежите. Когато потребителите се ъпгрейдват, „остарялата” им техника се натрупва в планини от токсични отпадъци.

Науката не познава технология, която да позволи растеж на популацията или икономиката, без използване на повече материали и енергия. Във всяко развита индустриална нация консумацията на енергия и материали се увеличава, не намалява.

Друга икономическа несъстоятелност е твърдението, че „парите са универсален заместител”. Ако дървеният материал не достига, с помощта на капиталите ще се създадат пластмасови заместители. Ако петролът свърши, капиталите ще създадат биогорива. Но, когато фермерите започнаха да отлеждат царевица за биогорива, скочиха цените на храните. ООН не може да се справи да осигури абсолютния минимум за изхранването на 880 милиона гладуващи в бедните страни. Биогоривата никога няма да успеят да заместят петрола, който вече сме изконсумирали.

През октомври 2008, след десетилетия на отричане, International Energy Agency обяви, че 800-те най-големи петролни находища прогресивно намаляват. Те направиха това, когато вече фактите са необорими, но геолозите предупреждаваха за това още през 50-те години на миналия век и препоръчваха да се направи съответно планиране за времето, когато петролът ще свърши.

1_61_fish_barracuda

От столетия хората увеличават риболовните добиви, като строят по-бързи кораби и и използват все по-сложни технологии. С намаляването на световната рибна популация риболовната индустрия се придвижва надолу по хранителната верига и започва да лови все по-дребни рибни видове. През 1900 година северноатлантическото крайбрежие е било дом за 10-15 тона риба, подходяща за улов, на квадратен километър. Сега количеството е под 1,5 тона, т.е. имаме 90% намаление на плътността на рибните запаси. Това причини колапс в рибарските общности по бреговете на Канада, Исландия, Великобритания и САЩ. И въпреки че можем да построим по-модерни кораби, те не могат да уловят риба, която я няма.

Класическите икономисти не успяха да предвидят тези промени, въпреки предупрежденията и независимо от тяхната убеденост, че капиталите могат да осигурят заместител на изчерпващите се ресурси. Очевидно е, че всеки капитал започва с някаква природна даденост. Икономиката се нуждае от природата.

Икономическата активност, или БВП винаги са асоциирани с просперитет, но понятието БВП бърка ползата с цената. Почистването на една замърсена река, например е цената на растежа, не ползата от него. Висенето в автомобилно задръстване и горенето на бензин увеличава БВП, но не е равнозначно на добруване или полза.

Растежът също така не може да победи бедността. Преди 20 години 2,2% от приходите от световния растеж бяха насочени към тези, които живеят под границата на бедността. Днес това се случва само с 0,5% от световния растеж, които отиват при бедните. 99,5% остават при богатите, докато консумираните ресурси идват от най-бедните нации.

Този път няма обаче да победим световната рецесия като консумираме повече ресурси и енергия. Растежът не може да реши проблемите, създадени от растежа. Икономистите-теоретици трябва да слезат на земята.

Икономистите се страхуват от екологията като от тъмна гора, в която чудовища раждат изкусни теории. Но въпреки тяхното отричане, природата е нашето спасение. Човешката икономика трябва да се промени, защото през 21-ви век мащабът на човешката дейност достигна границата на материалните ресурси на планетата, нейният „пълен” капацитет. Капиталите и технологиите не могат да увеличат капацитета на земята, както досега смятаха икономистите, а само да намерят нови начини да се консумират повече от наличните ресурси.

Алтернатива на банкрутиралия капитализъм не е социализъм, а екологична икономика. Малко са политиците, които имат куража и визията да отправят послание, че икономическият растеж е ограничен, така че подобна задача се пада на далновидни икономисти, като Herman Daly, който създаде „икономика на стабилността”. Charles Hall от State University of New York създаде поредица по „biophysical economics“, Hazel Henderson предлага „Индикатори за качество на живота” / „Quality-of-Life Indicators“/ да заместят понятието БВП. Именно тези стъпки, а не спасяването на фалиращите банки – сочат бъдещето на икономиката.

В новия 21 век, на банкета на природното изобилие, Земята влиза в ролята на домакин, застава до нашата маса и ни заявява: „Здравейте. Аз ще бъда домакинът този век. Наслаждавайте се на храната. Съжалявам, но поради голямата посещаемост на мероприятието, най-търсените блюда са ограничени.”

По материали от:  greenpeace.org
deepgreen-title

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: биогорива, възобновима енергия, Екология, замърсяване, иновативност, околна среда

 1. Виктор
  16 Jan 09
  4:01 pm

  Много добре написано. Мисля, че човека е напълно прав и е крайно време управляващите и съветващите ги да се осъзнаят, че живеят на място където всичко има граница.

 2. everflow
  17 Jan 09
  9:16 am

  Свежо: Много са ви странни статистиката и гласуването тука ……
  Този линк беше добавен от мен преди цели 13 часа и има само 3 гласа, а сега същия линк, добавен преди 13 минути вече има 38 ???
  „Странен“ е с негативно значение, драги модератори, админи и прочие!
  П.С. Нищо лично, нали?

 3. Икономиката е наука, която е призвана да държи сметка за влиянието на всички ограничения.
  Въздействие върху икономическите процеси обаче имат само тези ограничения, които са осъзнати от потребителите.
  Проблемът е в информационния носител.
  Приема се, че парите са универсален заместител на икономически значимите ресурси и като такъв тяхното количество трябва да носи информация за наличието и достъпността на тези ресурси.

  В тази идеализирана ситуация дисонанс внасят два (поне) обобщени факта:
  1)не всички значими за човека ресурси са непосредствено и икономически значими (това не е парадокс, причината се корени или в отложен във времето ефект спрямо въздействието върху ресурса, или поради неосъзнаване);
  2)количеството на парите има спекулативен характер (спекула е също и използването сега на съществуващи в бъдещето ресурси, каквото е изтеглянето на паричен заем от банките).

  Решението на проблемите виждам в две допълващи се направления:
  1)постепенно увеличаване ефективността на преработване и усвояване на едно и също количество ресурси – чрез усъвършенстване на технологиите, това и сега става, но се губи второто звено;
  2)поддържане на растеж за сметка експлоатация на чисто човешки ресурс – т.е. ресурси, създадени от едни хора за други хора, предимно интелектуални продукти, но също и в сферата на здравните и социалните грижи.

 4. akafazov
  17 Jan 09
  12:48 pm

  Свежо: Ти си добавил http://greentech-bg.net/?p=2147%23more-2147
  а този линк сочи към http://greentech-bg.net/?p=2147

  Това е бъг в свежо, за който ги уведомих преди време, но още не са го оправили. А за гласовете, има най-различни фактори, които влиаят, например приятелите ти, кармата, публикувани и т.н. Всичко това си го пише в свежо.

 5. иван
  17 Jan 09
  3:08 pm

  Чудесна статия, поздравления.

  Гриинпийс са казали същото с много малко думи:

  „Когато отсечем последното дърво, отровим последната река и уловим последната риба, ще открием, че не можем да ядем пари“.

 6. 8x8
  17 Jan 09
  4:31 pm

  a човек бил призван да се бори с ентропията. ако ,обаче не беше алчен по природа.

 7. Йордан
  17 Jan 09
  5:25 pm

  Приятелски коментар към думите на Виктор (номер 1):

  Не трябва да се надяваме, че политиците ще направят нещо. Причината е, че те мислят как да останат на власт след 4 години, а екологията е нещо, което иска мислене напред за десетки, може би за стотици години. Банкрутиращата американска автомобилна индустрия ясно показва разликата между късогледо и стратегическо мислене и последиците от липсата на далечен поглед напред.

  Моделът на живота ни явно е грешен и дали ще има промяна зависи не от политиците и икономистите, а от обикновените хора. Сега от тях се иска да купуват, и купуват, и купуват. Парите трябва да се въртят все по-бързо, защото всяко превъртане добавя нова стойност. Освен това при всяко превъртане държавата, т.е. политиците, прибира данъци. Затова те нямат мотив да намаляват потреблението. Ние обаче трябва да си мислим дали трябва да купим поредния боклук, възхваляван от рекламата. Също дали не е по-добре да ремонтираме повредения уред, което ще е по-лесно, може би по-евтино и със сигурност няма да добави още към планините от отпадъци.

  Има фирми (не в Америка), които проектират колите си така, че значителна част от тях да може да се рециклира, когато му дойде времето. Има хора, които пишат от двете страни на листа хартия, нарочно отиват на работа с колело или от години ходят на пазар с една и съща торба. Това е ключът: начина на мислене и осъзнаването, че чашките за еднократна употреба може да са много удобни (пий, хвърли, забрави), но те оставят сметка, която някой някога ще трябва да плати. Защото в природата няма отпадъци и няма забавяния. Всичко се върти в един огромен неподражаем синхрон, който не е по силите на „венеца на природата“. И защото има ресурси като нефта, които не са безкрайни.

  И не е технологията, която ще реши проблемите. Просто за справка – когато преди 10-ина години интернет стана масова, се появи твърдението, че идва времето на безхартиената технология. Всичко ще се обменя електронно и хартията едва ли не ще изчезне. Истината е, че за последните 10 години консумацията на хартия се е увеличила с 50 %.

  Така че решението е при нас, но това няма да стане ако продължаваме да гледаме тъпи реклами, сървайвъри и големи братя. Изгасете телевизора, поканете приятели на чаша вино и между другото си поприказвайте за истинските неща на живота.

  Нека си пожелаем скорошен успех, защото това, което е натрупано за 200 години техническа революция, ще иска поне толкова, за да се оправи.

 8. 8x8
  17 Jan 09
  5:58 pm

  икономиката е управление. някои симислят ,че няма значение от нивото. например семеен бюджет, фирма или държава. но! но има напрмер ето това: 2V=I2 (i квадрат) където : v – oбема обществения продукт, I- информацията ,която трябва да се обработи за да се вземат необходимият брой верни решения . горките народи ,ако са им неуки управляващите. какъв ли е средният успех от дипломите на нашите управляващи? а и като си помисли човек за пищовите,купуването на бележки ит.н. !

 9. everflow
  17 Jan 09
  8:23 pm

  Свежо: Линкът е копнат директно от сайта на грийн-тека. Така че аз съм си свършила работата като нормален потребител 🙂
  Така или иначе не вярвам на статистики.
  Но че е обидно, това не може да се промени.
  Сори за сайта. Не толкова за редовни потребители като мен.

 10. malinita
  18 Jan 09
  10:34 am

  Свежо: Има и един друг аспект – икономиката на САЩ се съвзема напълно след голямата депресия от 29 г. миналия век едва с влизането им във ІІ Световна война и не слиза въобще от тези релси. За да върви икономиката им се нуждаят от враг, от заплаха, от дейност за военно-промишления им комплекс. Сега няма соц. блок и съответната студена война, тероризмът + Бин Ладен .+ Саддам не вършат тази работа, нуждите от продукцията на военно-промишления комплекс намаляват. А той играе много значителна роля в икономиката.
  Да не говорим, че промишлената продукция – на каквото се сетите, особено на стоки за масово потребление е ориентирана да върши работа за няколко години, не повече. Купуваш, ползваш, хвърляш, купуваш ново. Дори в стоките се влагат – според мен съвсем целенасочено – части, които да „сдадат багажа“ много преди останалата част от цялата машина (вещ) и ако потърсиш начин да я поправиш да е невъзможно, защото части за този модел вече не се произвеждат.

 11. malinita
  18 Jan 09
  10:36 am

  Свежо: Дори когато притежаваните уреди и вещи са наред, неспирна бомбардировка от реклами се изсипва над потребителя да и го приканва да придобива неистово нови, престижни модели, нови технологии, като го манипулират най-безскрупулно!

 12. Мали
  18 Jan 09
  11:43 am

  Има и един друг аспект – икономиката на САЩ се съвзема напълно след голямата депресия от 29 г. миналия век едва с влизането им във ІІ Световна война и не слиза въобще от тези релси. За да върви икономиката им се нуждаят от враг, от заплаха, от дейност за военно-промишления им комплекс. Сега няма соц. блок и съответната студена война, тероризмът + Бин Ладен .+ Саддам не вършат тази работа, нуждите от продукцията на военно-промишления комплекс намаляват. А той играе много значителна роля в икономиката.
  Да не говорим, че промишлената продукция – на каквото се сетите, особено на стоки за масово потребление е ориентирана да върши работа за няколко години, не повече. Купуваш, ползваш, хвърляш, купуваш ново. Дори в стоките се влагат – според мен съвсем целенасочено – части, които да „сдадат багажа“ много преди останалата част от цялата машина (вещ) и ако потърсиш начин да я поправиш да е невъзможно, защото части за този модел вече не се произвеждат. Дори когато притежаваните уреди и вещи да са наред, неспирна бомбардировка от реклами бомбардират потребителя да придобива неистово нови, престижни модели, нови технологии, като го манипулират най-безскрупулно!

 13. Виктор
  18 Jan 09
  3:10 pm

  Към Йордан 🙂
  Напътлно съм съгласен с теб. Казъл си го много добре :). Понеже не мога да влияя на нашите политици, опитвам се поне да образовам екологично хората около мен, че поне малък ефект да има :).

 14. Нещо свежо…………………..

  И така, събрали се доктора, математика и икономиста и започнали да спорят, кой е първооснователят на света.

  Доктора казал, естествено това сме ние докторите. Защото трябваше да дойдат докторите да извадят реброто от Адам, да създадат Ева и човешкия род се създаде.

  Математикът обаче казал, един момент, много, много преди да дойдат Адам и Ева, светът какво е бил, какво е представлявал? Светът е бил един ХАОС. Тогава дойдоха математиците и с точни формули и уравнения сложиха порядък в този хаос.

  Чакай, чакай, чакай, извикал икономистът. А този ХАОС кой го е създал???……….

 15. Вилян Качулев
  20 Feb 12
  10:19 pm

  Много хубава статия, но…..
  „Например класическата икономическа теория твърди, че увеличаването на цените винаги ще стимулира производството, но това е вярно само ако ресурсите са неизчерпаеми. Например миналото лято, когато скочи цената на петрола, САЩ настояваха Саудитска Арабия да увеличи производството си, но тя не можеше да го направи, защото добивите в нейните петролни полета намаляват. “
  Тук не си схванал теориите на микроикономиката. Предлагането зависи от търсенето. Колкото повече се увеличава цената, толкова по-малко търсене ще има. Когато даден ресурс намалява, цената му се увеличава, за да се уравновеси търсенето или да се прехвърли потреблението на друг ресурс, който служи за заместител.

  Като цяло статията гласи, че потреблението изпреварва науката или развитието, но не се досещаш, че винаги ще има ресурси за шепа учени, които ще продължат поколението на човечеството, а масата ще мре от глад и на никой няма да му пука за нея. 90% от човечеството са консуматори, които гледат как да ядат и да се…..т (със сигурност не е „сеят“) , не им пука за нищо и според мен заслужават да мрат, за да се прочисти малко земята от излишния товар.Политиците са мекошави и се опитват да симулират кризи, за да се намали потреблението и популацията, но според мен забавят неизбежното (пример с Гърция). Съжалявам за марксиското ми пристрастие, но това си е самата истина.

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>