GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Водородно гориво от земеделски отпадъци

February 24, 2009

hydrogen-fuel
Водородното гориво скоро може да се добива от целулозни отпадъци като дървесни стърготини, прерийна трева или слама, с помощта на ензимен комплекс.

Разлагането или изгарянето на растителните отпадъци е съпроводено с отделяне на парникови газове. Но вместо тях учените смятат, че могат да добиват водород. А най-голямото предимство на водорода като гориво е, че при неговото горене не се отделя СО2, а водни пари. Така по цялата верига отделянето на парникови газове ще бъде сведено до минимум.

Екип от Virginia Tech, Oak Ridge National Laboratory и University of Georgia съобщават, че успешно са генерирали водород от растителни отпадъци. Обикновено като суровина досега се ползваше нишесте. Но Jonathan Mielenz, ръководител на Bioconversion Science and Technology Group в ORNL с основание изтъква, че най-голямото предимство на тяхната разработка е разширяването на суровинната база за получаване на водород.
В процеса участва комплекс от 14 ензима, един коензим и вода, която е нагрята едва до 32 градуса.

Percival Zhang, професор от Virginia Tech, казва: „Освен, че се преобразува химичната енергия от въглехидратите, при процеса нискотемпературна термална енергия се преобразува във висококачествена водородна енергия – това е нещо като открадването на огъня от Прометей”.

Групата изтъква като предимство на процеса на първо място неговата едностепенност, а на второ място поставят високата скорост на преобразуване на суровината в гориво.

Според Percival Zhang ако само малка част от земеделските отпадъци, които се изхвърлят годишно в световен мащаб, бъде преобразувана във водород /2-3%/ чрез sugar-to-hydrogen горивни клетки за транспорта, това би довело до тотална трансформация на транспорта. За САЩ този процент е малко по-висок – около 10% от растителните отпадъци или 1,3 млрд. тона биомаса, но това е при положение, че те продължат да се придържат към разточителните си навици.

По материали от: www.alternative-energy-news

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: Автомобили, водород, водородни горивни клетки, горивни клетки, растителни отпадъци, целулоза

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>