GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

„Синя енергия“—енергия от сладка вода

March 11, 2009
Image Credit: Johann H. Addicks on Wiki Commons under the GNU Free Documentation License

Image Credit: Johann H. Addicks on Wiki Commons under the GNU Free Documentation License

Ако смятате, че сте чели или чули за всички възможни технологии за генериране на електричество, жестоко се лъжете. Обзалагаме се, че технологията, за която днес ще ви разкажем, никога не ви е хрумвала. Но пък допускаме, че само щом чуете, че проектът ще се осъществи в Холандия, вече ще сте подготвени за нещо много различно от всичко познато.

Холандия има изградена огромна и сложна система от диги с обща дължина над 16 000 километра. Знаете защо. С течение на времето дигите ерозират и е необходимо да бъдат рехабилитирани. В същото време морското равнище лека-полека се покачва. Така че поддържането на дигите е първостепенна грижа и не подлежи на дискусии.

Една от дигите на възраст 75 години, а именно дигата при Afsluitdijk, едновременно с ремонта, ще бъде превърната в първата в света пилотна електроцентрала за генериране на „Синя” енергия.

За да представим технологията, първо ще ви припомним за процеса на обезсоляване на морска вода. Поради недостига на сладка вода, особено за земеделието, в последните десетилетия на много места по света се изграждат инсталации за обезсоляване на морската вода. Процесът е доста енергоемък.

Замислете се обаче какво става в обратния случай, когато сладката вода от устията на реките се смесва със солената морска вода. Оказва се, че този процес може да се ползва за генериране на електричество. Това е известно на науката още от началото на 50-те години на миналия век. Само че нали се сещате – евтин петрол, надежди за безплатна ядрена енергия и процесът остава напълно неизследван.

Наскоро обаче изследванията били подновени и се оказва, че може да се преобразува в електричество 80% от енергията, отделяна при процеса на осмоза. Дори този процес е с 30-40% по-ефективен от процеса на изгаряне на въглища.

Пилотната централа, която ще бъде изградена в Afsluitdijk, ще има капацитет от 300 мегавата. Afsluitdijk е 32 километрова дига, която отделя Zuiderzee от Северно море и го превръща в голямо сладководно езеро. Езерото получава непрекъснат приток на прясна вода от множество вливащи се в него реки и потоци. Така че периодично се налага част от водите му да бъдат изпускани в морето.

Холандия е една от страните, които са в най-сериозен риск поради повишаването на морското равнище. Оказва се, че без сложната система от диги, канали, шлюзове и помпи, 65% от територията ѝ вече би била под вода. Но холандците са изключително изобретателни и няма да стоят със скръстени ръце и да допуснат това да се случи.

По материали от: ecoworldly.com

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: Afsluitdijk, вода, диги, обезсоляване, осмоза, синя енергия, Холандия

 1. Супер идея, наистина. Само че идеята изобщо не е нова, дори ние сме писали на няколко места за централи работещи на принципа на осмоза.

 2. Тодор Узунов
  11 Mar 09
  2:58 pm

  Поне ще си намалят данъците ако не друго, тъй като част от тях в момента са пари за изпомпване на водата… 😉 Макар че за построяването на централата ще отидат доста пари, така че ще са на зелено, след доста дълго време… 🙂

 3. Севдалина Пеева
  11 Mar 09
  8:53 pm

  Едно пояснение във връзка с процеса: той се нарича обратна електродиализа.
  Reverse electrodialysis (RED) is the salinity gradient energy retrieved from the difference in the salt concentration between seawater and river water.

  In reverse electrodialysis (RED) a salt solution and fresh water are let through a stack of alternating cathode and anode exchange membranes. The chemical potential difference between salt and fresh water generates a voltage over each membrane and the total potential of the system is the sum of the potential differences over all membranes. It is important to remember that the process works through difference in ion concentration instead of an electric field, which has implications for the type of membrane needed.

 4. Peacekeeper
  12 Mar 09
  12:01 am

  Умни хора

 5. Митко
  28 Aug 09
  10:20 am

  МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
  Доклад от 23.01.2006 Средният брой на слънчевите дни в нашата страна се увеличава с около 18 – 20. Като цяло слънчевата радиация над страната е повече от 1370 Ват/кв.м. В горните слоеве на атмосферата слънчевата константа варира от 1370 до пикове със стойност 2100 Ват/кв.м. Ветровите потоци над нашата страна са силно променени.Те са с по-малка скорост, занижен интензитет и честота.Очаква се тази климатична обстановка над нашата страна да има трайни тенденции за присъствие в близките 50 години на следващия век. Това означава, че валежната сума върху територията на страната като цяло, ще бъде малка. Производството на хидроенергия, по експертна прогноза ще бъде силно затруднено за дълъг период от време. За получаване на вода (питейна, поливна и производствена) дори ще се наложи да се ползва повече енергия от националната…………………… следващите 50 години ветровата прогноза за територията на Р. България като енергиен източник е лоша. Климатичната обстановка е коренно променена и хоризонтални ветрови потоци със средно годишна скорост от 6-8 метра за секунда могат да се наблюдават само по високите върхове- връх Ботев, връх Мургаш, Рожен, Мусала, Черни връх, връх Перелик и други. В настоящата година средногодишната скорост на вятъра и в района на Каварна и нос Калиакра е под 5 м/сек. По високите ни върхове като връх Мусала на Рила, Черни връх и местността “Ветровала” на Витоша, върховете в Пирин планина, а също така и Връх Рожен в Родопите не дават необходимите икономически изгодни ветрови условия за промишлена ветро-енергетика. Данните от половин век на Българските метеорологични служби не показват добри прогнози за ветро-енергетиката. В Стара планина също условията за монтиране на ветрогенератори от различен тип и ефективно използуване на вятърна енергия, например връх Мургаш не са благоприятни. Редната скорост на вятъра е около 8-9 метра/сек. Което условие на границата на приложимост на ветроенергетиката. Следователно за близките 50 години 21 век (на максимум на Слънчевата активност) за нашата страна България е неподходящо изграждането на вятърни електростанции. Недостигът на вода за период от 50 години също ще се отрази неблагоприятно и върху функционирането на изградените вече хидро-енергийни мощности около нашите язовири.

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>