GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Извличане на горива от въздуха с помощта на технологията Green Freedom

February 19, 2008

chimney В категорията на нещата, които звучат твърде хубаво, за да са истина и следователно трябва внимателно да се проверят е и тази новина от Националната лаборатория Лос Аламос / Los Alamos National Laboratory/

Изследователи от Националната лаборатория Лос Аламос току що оповестиха стартирането на един многообещаващ нов проект – Green Freedom, при който извлечен от въздуха СО2 ще се преобразува в автомобилно и самолетно гориво. С един куршум – два заека! Това ще доведе не само до намаляването на количеството СО2, който се съдържа в атмосферата, но също така ще се предотврати бъдещето му увеличаване, паралелно с осигуряването на нов вид възобновяемо гориво.

Green Freedom ще осигури мащабно производство на въглерод-неутрални, не съдържащи сяра горива и органични реактиви от въздуха и водата. Казано на кратко чрез тази технология ще се извлича въглеродния диоксид от въздуха и чрез принципно нов метод на електрохимична сепарация ще се превръща в гориво. Целта на проекта е разработването на гориво, което да се ползва в съществуващите превозни и летателни средства и съществуващата инфраструктура.

Програмата ще разчита на съществуващите големи охладителни кули, като например тези в атомните електроцентрали, където да се улавя СО2. Green Freedom може да използва съществуващите системи за улавяне на емитирания СО2, като ще се спестят разходите за изграждане на нови промишлени инсталации и преработката на големи обеми въздух.. Предимствата на тази технология са: ограничено въздействие върху околната среда; безвредни суровини на входа и малко количество отпадъци на изхода; за разлика от производството на биогорива Green Freedom не оказва натиск върху фермерите, нито се нуждае от огромни площи земеделски земи за своето осъществяване.

Дали тази идея е жизнеспособна или не предстои да видим. Много скоро ще бъдат публикувани всички подробности около тази нея. Но в крайна сметка е вълнуващо да се добави още една технология към нарастващия списък на алтернативни енергийни източници.

Los Alamos National Laboratories’ Green Freedom
Via DotEarth

losalamos8

Източник: The Inhabitat

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: green freedom, los alamos, секвестиране

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>