GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Българин предлага стратегия срещу глобалното затопляне

September 17, 2007

deserticeproject.jpg

Ивайло Аврамов от София е авторът на Desert Ice Project, където се предлага нова стратегия срещу затоплянето чрез напояване на пустинните райони. За тази цел ще се използва водата от отцепилите се айсберги, които плуват свободно в океана. Мотивът за тове е че тази допълнителна вода може да се използва за напояване и узеленяване, вместо да бъде заплаха за корабите или океаните, тъй като топящите ледове променят океанските течения и химическият състав на водата.

Ето какво казва и авторът за идеята си:

Desert Ice Project (http://deserticeproject.com/) е многодисциплинарен проект засягащ борбата с глобалното затопляне, обезлесяването, опустиняването и сушата, недостига на водни, хранителни и енергийни ресурси, безработицата, бедността и произтичащите от това неграмотност, престъпност и нелегална имиграция. Свързва екология (и още много природни науки) с икономика, политика и социални аспекти на развитието на обществото. За запознаване с детайли, моля посетете сайта…“

Био на автора: Ангел Кафазов:
Аз съм създател на GreenTech-BG. В момента живея в Свиленград и интересите ми са свързани с технологиите включително зелени/еко, софтуер/хардуер и др.
Теми: глобално затопляне

  1. […] „Ивайло Аврамов от София е авторът на Desert Ice Project, къдет… Ако днес екологията е проблем на икономиката и други науки, то след сто години икономиката ще е част от проблемите на екологията, заедно с другите науки, като новите правила ще се подчиняват на всички стандарти за устойчив растеж и хармонично съжителство между човека и природата, което ще гарантира оцеляването на човешкия вид. […]

  2. […] „Ивайло Аврамов от София е авторът на Desert Ice Project, къдет…стратегия срещу затоплянето чрез напояване на пустинните райони. За тази цел ще се използва водата от отцепилите се айсберги, които плуват свободно в океана. […]

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>