GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

10-те ключови способности, необходими на успешния служител/лидер след 10 години

May 12, 2009

leadershipmcull

Спомняте ли си популярния рефрен «Утре започва от днес»? Точно така разсъждават от Калифорнийския Institute for the Future. От 2007 година те правят ежегодни прогнози за това как ще се променят изискванията към работещите в рамките на следващите 10 години.

Сега, когато  много хора са принудени да търсят ново поприще, според нас е изключително уместно да ви представим накратко техните предвиждания за това кои качества и способности са тези, които ще ви помогнат да развиете кариерата си успешно през следващите години.

1. Степен на реакция – способност да се откликва на желанията на хората за поемане на ангажимент, силно изразена склонност и умение да се достига до другите в рамките на различни мрежи

2. Далновидност – способност да се вижда по-широка картина, мислене в рамките на по-големи системи, по-широки мрежи, по-дълги цикли

mgt_leadership

3. Открито лидерство
– създаване на продукт, който може да се доразвива от другите, способност да се работи с голям брой и различни сътрудници

4. Интуиция за коопериране – способност да се усети кои хора биха били най-подходящи за съвместна работа за постигане на определена цел или изпълнение на определена задача

leadership-pyramid

5. Мулти-капитализъм – свободно и едновременно боравене с различни видове ресурси – природни, интелектуални, социални, финансови, виртуални

6. Социална приспособимост – способността да се извършва работа в рамките на изключително големи групи в реално време; талант за едновременно коопериране с много хора; изключителни способности за взаимно сътрудничество

Strength in Numbers

7. Новаторски подход – способност да се намаляват щетите при провал и да се търси ново решение, като се подхожда отново и отново иновативно

custom-laptop-designs

8. Влиятелност – умение да бъдеш убедителен, да комуникираш ефективно в рамките на различни социални мрежи и групи, като ползваш подходяща за всяка от тях стратегия и техника на комуникация

leadership

9. Управление на информацията/шума – умело филтриране на необходимата информация,умение за верен анализ на събитията и процесите на база на данни от различни изобилни потоци от данни и препоръки

10. Бърза реакция – Подготвеност и умение да се действа при настъпване на неочаквани резултати и изключително умение за коопериране при извънредни обстоятелства

emergency-bank

По материали от:www.iftf.org

За Institute for the Future (IFTF) – това е независим некомерсиален изследователски център, който работи с различни организации – граждански, правителствени или търговски, търсещи начини да оформят дългосрочната си визия и политика. Институтът се намира в Силиконовата долина – уникален кръстопът на технологични иновации, социални експерименти и глобален обмен. Основан е през 1968 година от група бивши сътрудници на корпорацията RAND с финансиране на фондация Ford.

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: иновативност, иновации, креативност

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>