GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Един не толкова полезен опит

May 13, 2009

experiment

В контекста на предпоследната статия искам да разкажа за един мой опит от ученическите ми години касаещ кондензаторните или електростатичните говорители. По принцип не искам статията да се приема за нещо от рода „Направи си сам“, а по-скоро като опитна постановка, също така искам да кажа изрично, че за щети вследствие повтарянето на опита, отговорност носи експериментиращият. Всичко което ви трябва е работеща радиоточка (по-точно да имате сигнал в контакта, защото както знаете точката е само говорител), малко трансформаторче 12 / 220 (V) и един ненужен полистиролен кондензатор. Последния трябва да е изправен и да ви е ясно, че ще го съсипете. Няма да упоменавам повече подробности, съзнавам, че така споменати нещата не говорят много, затова си позолих една малка презентация, необременяваща със термини и продължителност.

Когато включите нещото по указания начин ще чуете един не много качествен (малко металически и с шумове), но доволно силен звук. А, да – на тъмно има и илюминации, в резултат на периодично настъпващите пробиви (при по-силен звук), които изглеждат като светещи точки (искрички) през около 15 см, не са равномерни и припламват за около 1/10 секунда, като се чува и пукот, просто доукрасяват звука. Ако ме питате какво общо има със зелените технологии.. Нямам идея. Рециклиране (Повторно използване) на стари компоненти. 🙂 Приятно гледане.

По-долните редове са за тези които се интересуват от физическия аспект. Как работи? Ми лесно.

Първо няколко думи за ефектите чрез които може да получите звук от ток.

Най разпространения начин – мембрана с електрическа бобина трепти в следствие на нагнитното взаимодействие (привличане и /или отблъскване) с постоянен магнит. Най-добрият засега метод.

Пиезоефект – пластина от пиезоелектричен материал (отрязан по подходящ начин кварц – теоретично и пиезокерамика – на практика) трепти под въздействието на променлив или модулиран ток. Приложение – предимно за зумери, излъчватели на ултразвук и по-рядко за говорители, поради резонзнсните ефекти. Използва се и за стабилизатор на честота „махало“ на електронните часовници и др ел. апаратура – предимно цифрова.

Електрострикционен – Начиът по който работят говорителите за които пишем, Да не се бърка с пиезоефекта. Не мисля да досаждам с разликите.

Магнитострикционен – рядко, предимно за излъчватели на ултразвук, но тпредимно където ултразвука се ползва за въдействия в-ху материали като: гравиране, рязане, шлифоване и диспергиране (раздробяване), пробиване и заваряване. По-малко разпространение за избороените има и пиезо ефекта. И един неприятен пример – бръмченето на старите луминисцентни лампи и трафопостовете се дължи предимно на него.

Бързо адиабатно разширение на газ (ударна вълна вследствие на електрически разряд) – да, макар и не серийно има такива устройства. Хем светят, хем говорят. Тоест можем да направим луминисцентна лампа говорител. Аз лчно съм го правил с Живачна лампа високо налягане (Старите улични), за обикновена пура допускам, че може да се счупи. От искров разряд във въздуха (високоволтови искри) – също. Малко е трудна модулацията на тока, лампoва електроника трябва, и то по-мощна от тази в старите телевизори, което означава и скъпо. Аз лично не го намирам за много зрелищно. Има из нета.

Теми: Направи си сам, опит

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>