GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

OpenEco – софтуерно решение за намаляване на СО2 емисии

October 2, 2007

OpenEco Sun Microsystems спонсорират като партнйори на Natural Logic OpenEco инициативата за изграждане на онлайн общество, което насърчава организации и предприятия да намалят изхвърляните в атмосферата вредни газове. OpenEco ще включва набор от безплатни приложения, които следят, оценяват и сравняват енергийният разход на компаниите, като по този начин насърчават природносъобразни енергийни източници и намаляването на разходите.

Всеки участващ ще може да си направи безплатна регистрация и да използва платформата като въведе данни за енергийните си източници, разходи, потребление и др. Единственото условие е тази информация да бъде достъпна до останалите потребители – анонимно или публично. Идеята е да се изгради онлайн общество, което споделя информация, подходи и технологии, които намаляват енегрийният отпечатак на организациите.

Отделните услуги включват изчисляване на парниковите газове на отделни инсталации и авто-паркове, възможност за сравнение на отпечатъка на сгради, импорт/експорт на данните в различни формати, следене на еко-тенденции и др. Платформата ще има отворено API, позволяващо интеграцията продукти и услуги на от трети източници.

Био на автора: Ангел Кафазов:
Аз съм създател на GreenTech-BG. В момента живея в Свиленград и интересите ми са свързани с технологиите включително зелени/еко, софтуер/хардуер и др.
Теми: СО2, софтуер

  1. Мартин Русков
    06 Oct 07
    9:19 am

    А ето и една програмка, с която можете да пестите ток от компютъра си: http://www.localcooling.com/
    Подобен ефект може да се постигне и като винаги ползвате лаптопа си на икономичен режим.

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>