GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Съхранение или трансформация на СО2

April 29, 2008

CO2_storage

Независимо какъв ще бъде изходът от спора между алармистите и скептиците за това дали човечеството със своята дейност е причина за глобалното затопляне /напоследък алармистите предпочитат термина климатични промени, след като множество факти поставиха под въпрос съществуването изобщо на глобално затопляне/, търсенето на иновативни похвати за намаляване на замърсяването продължава и някои от разработените методи са удивително добри. Остава да докажат своята жизнеспособност на пазара.

Предлаганите до момента начини за депониране на въглеродния двуокис в изоставени мини, изчерпани петролни кладенци, в съществуващи големи природни кухини или на морското дъно, са посрещани с доста скептицизъм и основателен страх, поради големия риск от изтичане на газовете, възможностите за експлозии и още ред потенциални опасности.

Стартиращата компания Carbon Sciences, Inc. е разработила иновативна технология за превръщане на набедения за основен причинител на парниковия ефект СО2 в безвредния калциев карбонат. Те са патентовали тяхната технология под наименованието GreenCarbon™ Technology.
Превръщането на СО2 директно в ползваем безвреден продукт е една много добра алтернатива. Това осигурява условия за неговото трайно и стабилно съхраняване, без да предпоставя каквито и да било опасности за бъдещите поколения. Суровините за реализирането на тази технология са в огромни количества и достъпни навсякъде по света (~10,000 × 10 9 тона), а получаването на продукт с практическо приложение допринася за икономическата рентабилност на процеса.

Paper ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЯ

Калциевият карбонат има широко приложение в производството на хартия, където се добавя за подобряване на белотата, блясъка и качеството на печат.

Construction В СТРОИТЕЛСТВОТО

Може да служи като качествен пълнител за бетона, като подобрява плътността, стабилността и дълготрайността му.

Agriculture СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

Калциевият карбонат може да се ползва като подобрител на почвата в селското стопанство и горите.

Plastic ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСИ

Калциевият карбонат е най-използвания минерал като добавка към различни полимерни смеси.

Coverage ПОКРИТИЯ

Подобрява покривните свойства на различни видове бои и покрития.

Environment ОКОЛНА СРЕДА

Действа като естествен буфер и абсорбира различни видове замърсители.

Източник: ecogeek

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: Климат

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>