GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Фасадни покрития редуцират замърсяването на въздуха

May 11, 2008

Dives in Misericordia Church – Рим

Още през 80-те години на миналия век учените изследват подробно процесите на фотокатализа и различни фотокатализатори, но без да намират някакво практическо приложение на натрупаните знания.

Фотокатализата е естествен процес, в който т.нар. фотокатализатори под действието на слънчевата светлина променят скоростта на химичните реакции. Използвайки енергията на светлината фотокатализаторите разлагат някои органични и неорганични съставки на атмосферата. Те ускоряват процесите на окисляване, които протичат нормално в природата, като намаляват количеството на замърсителите на въздуха и пречат на тяхното натрупване.

Италианската компания Italcementi е първата, която намира практическо приложение на процеса на фотокатализа и патентова TX Active® brand.

ТX Active® е фотокаталитична съставка за циментови продукти, която води до намаляване на органичните и неорганични замърсители на въздуха. Нейната ефективност е изчерпателно проучена и сертифицирана от независими изследователски центрове като CNR, ARPA и Ispra Research Center. Разработването и е резултат от 10-годишни проучвания и изпитания на CTG, Group Technical Centre.
В големи градове като Милано изследователите са изчислили, че ако 15% от видимите градски повърхности бъдат покрити с ТX Active®, замърсяването на въздуха ще намалее с около 50%.

Някои от най-впечатляващите обекти, където е използван ТX Active® са централата на Air France, сградата на летището Charles de Gaulle, църквата Dives in Misericordia Church – Рим, Comdore ostend в Белгия.

По материали от: http://www.italcementigroup.com

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: Нови материали

  1. […] Освен за производство на евтини соларни панели новият материал може да се ползва и за пречистване на води, както и на въздуха в големите градове, като съставна част на интериорни и екстериорни мазилки. […]

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>