GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Защо да рециклираме?

March 31, 2010

Изключителната важност на отговорното рециклиране на стара електроника.

Икономическа изгода
Докато предимствата в технологиите дава на потребителите възможността за надстройване към по-нов, по-лъскав и по-енергийно ефективен електронен продукт, важно е да се помни, че старите електронни изделия и устройства все още не са максимално използвани, т.е. все още имат някаква остатъчна стойност.

Средно статистически, първият собственик на преносим компютър го съхранява 3 години, а изхвърля своя стар мобилен телефон само след 24 месеца. Впрочем, много телевизори, компютри, монитори, мобилни телефони и друга електроника са в много добро работно състояние и могат да бъдат рециклирани, ремонтирани или дарени на училища или благотворителни организации. Съществува един много витален и некомерсиален вторичен пазар за предпоследните модели преносими, настолни компютри, принтери и мобилни телефони, защото тези продукти все още притежават значителна стойност.

Голям брой европейски компании разработиха и/или участват в програми, създадени, за да подкрепат потребителите при рециклирането на използваната електроника. Тези програми подпомагат включването на Вашите електронни изделия в рециклиращите процеси посредством възстановяване на тяхната работоспособност или даряване към училища, благотворителни организации или хора в икономически неизгодни социални позиции. Тези усилия подпомагат едновременно околната среда и Вашата община. Вие можете дори да получите намаляване на данъците, дарявайки работещата Ви електроника на училища, детски градини или благотворителни организации.

Много части на електронните изделия могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Отговорните производители правят усилия да използват рециклирани материали (включително стъкло, метали и пластмаси) за производството на нови изделия.

Правилното стопанисване на Вашата използвана електроника предполага отговорно рециклиране за опазване на околната среда и Вашата лична сигурност.

Опазване на природните ресурси
Европейските компании подкрепят рециклирането на електронните изделия като начин за опазване на ценните природни ресурси. Ние вярваме, че това за предпочитане пред тяхното изхвърляне на сметищата или „някъде“ в околната среда.

Някои електронни изделия съдържат опасни материали като олово и живак, осигуряващи критична и уникална безопасност, производителност, надежност и енергийна ефективност. Докато индустрията динамично разработва техни приложими заместители и производителите успешно ги приложат в своите продукти, тези опасни материали не могат изцяло да бъдат заменени във всички приложения.
Световните производители спазват стриктно екологичните стратегии и закони при рециклирането на продукти и сключването на договори с рециклиращи предприятия. За съжаление не всички компании, които възстановяват или управляват използвана електроника, съблюдават тези закони, което причинява „изтичане“ на втора-ръка изделия от САЩ и Европа към по-слабо развити страни. От друга страна, в тези страни липсват съоръжения, специалисти и ресурси за безопасното обезвреждане на тези продукти и изделия.

През последните няколко години все повече държави приемат екологични закони за управление на потоците от използвани и излезли от употреба електрически и електронни изделия (ИУЕЕО) и особено на съдържащите олово и живак. Строгата директива на Европейския Съюз за забрана на опасните субстанции (RoHS Directive) посочва посоката за налагане за специфична употреба при липса на технически или екологично устойчиви алтернативи.

Напредничавите и екологично отговорни компании окуражават потребителите да взимат участие в рециклирането на електрониката, за да помогнат за елиминиране натрупването на големи количества от тези материали в природата и нейното опазване. С общи усилия ние можем да продължим да бъдем добри стопани на природата.

Безопасност и сигурност
За осигуряване на информационната сигурност се препоръчва заличаване на цялата информация от компютърните твърди дискове преди даряване, продаване или предаване за рециклиране към оторизирана за това фирма. Вашият компютър е пълен с лична и финансова информация и тези данни трябва да бъдат правилно и сигурно заличени, за да се осигурите срещу кражба на идентичност. Кражбата на идентичност е едно от най-бързо растящите престъпления в света и потребителите трябва да предприемат важни и изключително бързи стъпки за неговото предотвратяване. За повече информация относно кражбата на идентичност посетете: www.consumer.gov.

Съществуват няколко начина за заличаване на информацията от твърдия компютърен диск. Първият е физическото унищожаване, но това означава и загуба на стойността на диска. Вторият метод е познат като degaussing или използването на магнитно устрйство за заличаване на наличната информация. Потвържданието за пълно заличаване на информацията с този метод е много трудно, но може да бъде много ефективно. Последният метод е презаписване на данни. Ресурсите за презаписване на данни от Вашия компютър са достъпни онлайн, но ако искате най-високо ниво на информационна сигурност, изберете програма, която задоволява или превишава стандартите на Министерството на отбраната на САЩ за унищожаване на информация.

Теми: електроника, ефективност, монитори, опазване на околната среда, Рециклиране

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>