GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Директивата за ИУЕЕО има за цел да ликвидира проблема с токсичните компютърни отпадъци

April 3, 2010

По приблизителни данни, през 2010 година приблизително 100 милиона телефона и 300 милиона компютри ще се бракуват. Къде ще отидат след това? За резервни части, в законна инсталация за рециклиране или в слабо развити държави, където в примитивни и крайно опасни „цехове” ще бъдат обработени?. Индия се е превърнала в „центъра на света” за е-отпадъците. Еколозите от Greenpeace не знаят за нашите мургави експерти от махалите, но ние няма да ги чакаме. Просто защото използваните у нас примитивни технологии тровят всички –независимо дали са в двора до тенекията с калай или на разстояние 50 км.

Какъв е негативният ефект от електронните отпадъци?

Обобщено, всички компютърни компоненти се изработват от химически елементи като арсен, живак, олово и други, които се повече от опасни за човешкото тяло и причиняват рак, левкемия и дихателни проблеми. Първобитните методи, които се използват по махалите, буквално изтребват хората в близките дворове, а за останалите постоянното въздействие на отровите в дима се превръща в хронично главоболие и кашлица.

Концентрацията на олово в мострите прах, взети от някои работилници в страната показват стотици пъти по-високи нива в сравнение с тези в домакинствата. Това не се отнася само до дворовете и помещенията на „цеховете”. Пробите от къщите на няколко работници показват много по-високи нива на тежки метали (олово и живак) от околните съседни къщи, несвързани с рециклирането на електронни отпадъци.

Има и опасност от въздействието на печатащата офис техника върху работещите в офиса служители. Тонерът е фин черен прах, съдържащ железен окис, оцветители и пластификати – все химия, опасна за дихателните пътища. Озонът, отделящ се при работата на копирните машини, лазерните принтери и модерните мултифункционали, също е много опасен за здравето на хората. Решението е отделяне на тези апарати в отделни помещения или вентилирани камери. И най-важното – поради остатъчната емисия на озон, задължително е след бракуване те веднага да се изнасят от сградата и да се предават за рециклиране. Много алергии при служителите и техните деца се дължат на старите неизнесени тонери, принтери и копирни машини.

Каква е инициативата, предприета от производителите и доставчиците на електронно оборудване?

Някои компании катo Dell, Apple, Sony Ericson се ангажират с премахване на опасните материали от производството на компоненти. Звучи интерсно, но е трудно и много скъпо. Те трябва да следят за параметрите и съвместимостите на всеки компонент и модул. Затова от производителите не може да се очаква много за отстраняване на този проблем.

В крайна сметка, законодателството трябва да вземе мерки. Европейският съюз взе инициативата за нови промени в регулирането на е-отпадъците. Приетата и у нас Директива за ИУЕЕО определя отговорностите по справяне с проблема със старата техника. Говорейки за B2B отпадъци (ИТ и професионално оборудване извън бита) задължение на производителите е обратното събиране на отпадналата техника – сами или с колективни схеми. При домашните (B2C) потребители задължение на кметовете на общините е организирането на пунктове за събиране на отпадъците и последващо предаване към рециклираща инсталация. Има и множество подварианти на тези системи, даващи гъвкавост на всички от веригата.

Няколко са важните стъпки за решението на проблема:

1. Спиране на вноса на стара техника от Европа и Щатите. Не трябва да се превръщаме в сметището  на Европа. Страни като Индия и Китай го направиха преди години.

2. Спиране на примитивното „рециклиране” на стара елетроника по махали и дворове. Много лесно може да стане – те лесно се намират – миришат и димят ужасно много. Адски много!!!

3. Изчистване на офисите от стара техника и празни тонер касети.

4. Инициативност у потребителите за максимално изгодна подмяна на старите уреди на принципа „старо-за ново”. Напълно основателно те имат право да получат максимално бързо и адекватно обслужване. Те са платили таксата за рециклиране на уреда и са в правото си да искат неговото безплатно рециклиране.

Теми: електронни отпадъци, Рециклиране

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>