GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Къде да монтираме домашна соларна инсталация?

October 12, 2010

Нямате място за фотоволтаични панели? Помислете пак!

По материали от: futurefriendlyhome

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: енергия от слънцето, Технологии за дома, фотоволтаични панели

 1. lilia
  12 Oct 10
  10:57 pm

  Щом и това сме придобили, добре върви

 2. zelen
  13 Oct 10
  7:46 am

  Интересна тема! НО! Дайте идеи и предложения за приложение на соларните панели в БГ! Реални проекти, инсталирани на бг панелни блокове, тераси, кооперации. Тази статия с тези снимки смятате ли, че отговарят на действителност в милата ни родина?

 3. Ангел
  13 Oct 10
  7:14 pm

  Въпрос:
  „Къде да монтираме домашна соларна инсталация?“
  Отговор:
  Ако сме милионери е по-добре да използваме парите за тази инсталация като ги дадем за благотворителност. А ако не сме милионери, е около три пъти по-изгодно да си купуваме тока от местния енергиен монополист.
  Така че отговора на въпроса е „никъде“. По-добре е да се замисли човек за инсталации за топла вода, и без това едно от най-големите пера в разхода на енергия е топлата вода. А също така няма да е лошо да се поослуша човек за климатици на адсорбционния принцип. Биха могли да се захранват от топлата вода произведена от соларните елементи, а ще хабят само малко ток за помпите. И като прибавим накрая една добра изолация на жилището и ще се окаже че ток ни трябва само за домашната електроника. А тя колкото ток хаби…

 4. Tonchev
  13 Oct 10
  9:16 pm
 5. user
  24 Oct 10
  3:20 am

  на соларните панели мястото им е в лабораториите докато не почнат да ги правят с по-малко енергия отколкото произвеждат и докато не им подобрят ефективността поне трикратно

 6. Tonchev
  24 Oct 10
  7:15 pm

  Зависи от соларните панели. Някои от тях ги правят с по-малко енергия, ттколкото те ще произведат през експлоатацианниа си период, който е между 20 и 35 години и повече. А освен това могат да ги правят и от тока на вятърни електроцентрали и тогава те ще бъдът екологични от първата минута на експлоатацията им, защото вятърните електроцентрали произвеждат много пъти повече ток, отколкото е изхарчен за тях.
  Затова всички ВЕИ имат място в енергетиката, (както и в лабораториите за тяхното усъвършенстване). Най-малкото защото за изграждането на АЕЦ и ТЕЦ също се харчат ток и замърсяващи транспортни горива.

 7. Ангел
  25 Oct 10
  8:01 am

  Това че гирпавят с ток от вятърни електроцентрали с какво ги прави по-екологични, след като произвеждат по-малко ток от колкото са изхабили?
  Най-важното е отношението между варани разходи (под формата на материали, квалифициран труд и енергия) и получени приходи (само под формата на енергия). В това отношение многократно сме коментирали че фотоволтаиците са толкова зле че граничи с престъпление да се ползват. Ефгективността на технологията ги превръща в една дупка, която поглъща ресурси, но не произвежда нищо срещу тях. А всяка една такава дупка в икономиката която поглъща непродуктивно ресурсите прави тази икономика все по-неспособна да реагира на сътресения от типа на икономически криизи или свършване на изкопаемите горива. Така че фотоволтаичната технологиия не само не е екологична, но и е една от най-антиекологичните технологии на разположение. Каква ирония че е една от най-рекламираните в екодвиженията, което показва единствено нивото на компетентност на същите тези екодвижения.

 8. Tonchev
  25 Oct 10
  12:24 pm

  Ангел
  Да. По принцип материалите и енергията са дефицитни, а безработица има навсякъде. Не забравяй, че за всички конвенционални енергийни съоръжения се ползват материали, труд и енергия. Но за тях трябва и ГОРИВО, което ние НЯМАМЕ у нас, и не само у нас.
  Но ако за фотоволтаици се ползва пясък, то той не е дефицитен. Ако енергията идва от ВЕИ, то тогава излиза, че фотоволтаиците са екологично полезни, а може сега да ни се струват скъпи и енергоемки. Имай предвид, че едни от най-качествените фотоволтаици се правят в Норвегия, а там над 75% от еленергията е от ВЕЦ.
  А производителността на фотоволтаиците може да се увеличи и с нескъпи плоски рефлектори – например акрилни –
  виж на http://www.tonchev.org/ecotransportbg.html

 9. Ангел
  25 Oct 10
  12:49 pm

  Голяма лъжа е че за фотоволлтаиците се ползва пясък. Вероятно това твърдение е също толкова вярно че за производството на фотоволтаици се ползва въздух. Да пясъка е една суровина, но тя съставя толкова малка част от разходите че вероятно е сравнима със разходите за въздух или за работни дрехи. Силиция за фотоволтаиците се произвежда най-вече от енергия. Първо енергия за разтапяне на кварца, след това енергия за разрушаване на доста здравата връзка между силиция и кислорода и тнт.
  Хипотезата за производство на фотоволтаици чрез използване на ВЕИ е невроятна щуротия. Нека обясня защо. АКо приемем че чисто хипотетични през целия си живот един фотоволтаик произвежда 10% повече енергия от тази нужна за производството му, това означава че за да произведеш n на брой панели преди това трява да имаш произведени n*10 броя панели които да работят 30-40 години. Числата са произволно избрани, като някои фотоволтаици въобще не успяват да произведат дори енергията нужна за собственото им производство. Като говорим само за енергията, а не говорим за еквивалентните средства. АКо вземем предвид средствата то нито един панел не е в състояние да произведе аквивалента на стойността си през целия си живот. Следователно хипотезата за производство на енергия чрез фотоволтаици е една отворена прогресия, каот за производството на всяко количество ще е необходимо преди това да е произведено друго по-голямо количество ФЕЦ.
  По въпроса за горивото, не е възможно една малка държава като нашата да е 100% енергийно независима. Дори и ако използваме ФЕЦ, пак няма да сме независими понеже енергията за тези ФЕЦ трябва да е проиизведена някъде другаде. А след това ще е платена от нас на десетократно по-висока цена. Единствения вариант при който можем да бъдем енергийно независими е да използваме нашите находища на уран. Но за целта ще трябва да инвестираме и във сибствена инфраструктура за преработка на ядрени горива, което никоя велика сила няма да ни позволи. За това дори и с АЕЦ пак ще бъдем енергийно зависими, нищо че само там си имаме собствени горива.

  Изявлението за увеличаване на производителността на фотоволтаиците с плоски огледала го бях отбелязал преди време но нямах отговор. Експерименти в реална обстановка показва липсата на увеличение на енергопроизводството поради нееднородност на падащата светлина. Така че или дай линк към публикация в списание с импакт фактор, доказваща експерименталните изследвания на това увеличаване, или ще определим и тези изявление като поредната зарибявка на неосведомени клиенти.

 10. Tonchev
  25 Oct 10
  1:21 pm

  Ангел
  Виж реалността„
  Кой плаща за обработката на ядрените отпадъци и, за които е спорно дали има безопасна технология?
  Кой плаща безмислени стотици млиони с лихвите за АЕЦ Белене ?
  Кога ще се изплати – ВЕЦ Цанков камък – НИКОГА, а планината е вече съсипана СЕГА преди да почне да дава ток и огромното му блато ще става все по-заблатено.
  Това е само малък пример за парите, без оценка на екологията и здравето..
  У нас ще се изградят от още 2000 мегавата АЕЦ с вичките аварии и рискове при експлоатация и с всичките проблеми със загробването и ядрените отпадъци. И без изобщо да евтина енергията от АЕЦ Мит е, че тя е евтина, а ядреното гориво поскъпва и в бъдеще тя ще бъде още по-скъпа. АЕЦ Белене е политически проект, който ще плащат и правнуците ни, както и Цанков камък и много други на централизираната енергетика.
  Фотоволтаиците също са политически проект, но той е много по-евтин и с много по-малки последствия за всички ни.
  Когато и ако властта допусне децентрализирана енергетика, тогава фотоволтаиците у нас ще имат по-голяма роля, но монополите ще губят и затова едва ли ще стане. Виж на http://www.b2b.bg/intelligentplus.html
  Затова не се притеснявай – ще имаме централизирана енергетика с АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и с много малко фотоволтаици.

 11. Tonchev
  25 Oct 10
  1:33 pm

  Нашите находища на уран няма скоро да ги пипаме, защото не ни дават.
  А рефлекторите неизбежно увеличават светлината, която попада на фотоволтаиците. Тази схема е известна още преди Архимед.
  Има купища линкове за ефекта от рефлекторите. Ето един за рефлектор без тракинг, ксоето е нй-слабия вариант:
  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2P-42T4F51-4&_user=10&_coverDate=07%2F31%2F2001&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1512519681&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=17b5fdd5eb46ecffcf3fdfa8a88a600a&searchtype=a

  А най-силният вариант е на http://www.b2b.bg/solar.html

 12. Tonchev
  25 Oct 10
  1:42 pm

  A eто и една статия за стационарни PV рефлектори в Швеция, където над 75% от дните са облачини
  http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1412010
  И в предходната и в тази статия резултатите са подобни.

 13. Ангел
  25 Oct 10
  4:11 pm

  Първо за статията:
  Хората докладват като постижение че са увеличили с 20-25% средногодишния добив на модул. Това вече го вярвам. В северна страна където проблема с прегряването и съпътстващото повишаване на съпротивлението е много по-малък от колкото този при нашите условия. И освен това докладват 20% а не двукратно повишаване, както беше споменато на няколко места.

 14. Ангел
  25 Oct 10
  4:38 pm

  Второ за реалността:
  Хайде стига с тези популистки глупости. Наистина са глупости и наистина само фанатик може да не обръща внимание на несъответствията с реалността. Разбирам че това ви е бизнес и не е хубаво да се прави антиреклама, но все пак целта на този блог е да се разсъждава кои технологии са най-екологични, а не да се правят рекалми на определен тип технологии.
  А реалността е такава че по най-черногледите предвиждания за инвестициите необходими за белене и за лихвите по кредитите които са необходими ще са необходими толкова средства колкото биха били нужни за построяването на два гигавата фотоволтаици инсталирана мощност. Което значи че само в най-ярките летни слънчеви дни по обяд тези фотоволтаици ще произвеждат колкото ядрената централа произвежда на 24/7. А какво ще правим през останалото време когато не е 20 юни 12 часа по обяд? Да не говорим че проектния живот на един реактор е по-голям от колкото е живота на съвременните фотоволтаици използвани тук на земята. Въпроса с отработката на ядрените отпадъци също е едно клише. След като някой си е направил сметката колко ще му струва, значи цената на тази преработка е влязла в цената на централата и на тока. А по най-черногледите сметки цената на тока от аеца би трябвало да се субсидира на 10 (или на ч4 според други изтоници) стотинки на киловат. С което по мои сметки по най-черногледите планове за натрупване на разходи и лихви и изплащане на двойно по-голяма сума от официалната инвестиция, то централата се изплаща за 6-7 години. А фотоволтаична централа с изкупна цена на тока от 14 стотинки ще трябва да работи повече от колкото е целия и проектен живот (над 50 години). И не го казвай тези щуротии за СО2 боновете, защото и ядрената енергия е безвъглероодна и би трябвало да получава същите бонове.
  Въпроса с ядрените аварии е едно отвратително клише. Като се изключат няколко дребни аварии + чернобил които са се случили с ПЪРВОТО поколение реактори, след това аварии няма. Следващите поколения са предвидени конструктивно да не са в състояние да аварират с изтичане на радиация.
  И също така по въпроса за реалността припомни си че масовото производство на енергия от фотоволтаици е свързано с масовото унищожаване на плодородна земя (тук в България обсъждаме, а не в пустините), и факта че тук големи площи пустеят е довод за престъпленията в земеделската реформа а не довод за превръщането на цялата земеделска земя във фотоволтаици. Тук не говорим за някой друг ват който ти го произвежда покрива, а за площи от порядъка на 30 декара земя на всеки мегават инсталирана мощност. 30 декара които не могат да се използват след това за нищо друго освен евентуално за някоя ливада на която ще пуснеш стотина гъски да пасат. Макар че в повечето случаи директно ги бетонират. И също така не забравяй че фотоволтаиците са продукт на тежката химическа индустрия, която не е известна с липсата си на замърсяване. Така че хайде да си говорим за истинското влияние върху околната среда, а не за това което ни се иска да е. А истината е че ако говорим за негативно влияние върху околната стреда по дефиниция фотоволтаиците имат по-голямо такова от колото дори една АЕЦ от старите поколения.

 15. Tonchev
  25 Oct 10
  6:30 pm

  За фотоволтаиците с рефлекторите
  може да бъде повече от двойно, ако са на тракери – И двата линка, които дадох са най-слабият вариант – обикновени стационарни системи. В Египет (Кайро) казват, че увеличават добива с 22% – другияг линк. А там е доста по-топло от България и още по-топло от Швеция. Знай, че има фотоволтаици, които работят достатъчно ефективно и загрети.
  Ако рефлекторите са параболични огледала (пак евтини), те концентрират до 500 пъти – също известно от хилядолетия. Това не е реклама, а са факти

  За земеделската земя
  паркове на земеделска земя се правят за свързване към централна енергийна система – а това по принцип не е бъдещето, според мен. Още Едисон е мислил, че електроцентралите ще бъдат квартални обекти – писмен факт, а не реклама на децентрализирана енергетика. Аз дадох пример с децентрализираната енергетика с фотоволтаици – сега ще дам и за Интернет модела на енергетиката – виж на http://www.tonchev.org/distrbg.html

  За АЕЦ
  съгласен съм с част от това, което казваш. Но в не една евродържана АЕЦ са ЗАБРАНЕНИ със закон. В Австрия например, с референдум спряха пуска на готов АЕЦ преди 20 години. Това не е антиреклама на АЕЦ, а са факти, както и Чернобил и стоци други сериозни аварии в АЕЦ. А дали в България ще има нов АЕЦ не зависи от България. Още по-малко зависи от това какво си пишем тук и каква е целта на този блог..

  Никой никъде не дава бонуси за ядрена енергетика, заради това, че е безвъглеродна.Това не е антиреклама на АЕЦ, а е факт.

  Съвсем друг е въпросът кой в какво вярва или не. Това вече излиза извън рациото.

 16. Ангел
  25 Oct 10
  8:23 pm

  За рефлекторите, увеличаването на добива е факт, но не за обикновените силициеви или тънкослойни панели. Тази технология се използва при специалните елементи с висока степен на конверсия и висока работна температура.
  За земеделската земя сметките не излизат, понеже дори днешните нужди на България (с нашата рудиментарна индустрия) са необходими грубо казано около 150 гигавата инсталирана мощност, което означава грубо сметнато към 4-5 милиона декара заета от фотоволтаици. Без да държим сметка за още по-големите нужди от енергия за замяна на горивата, това са само сметките за тока, по принцип индусстрията използва много повече енергия но под формата на горива. Та къде са тези 4-5 милиона декара покриви на квартални обекти? Това са общо взето 40-50 милиона къщи. 🙂
  По въпроса за аец, проблема е изцяло политически. Преди десетина години германците щяха да ги забраняват и да извеждат своите централи предсрочно. Сега обаче им се е запалил задника и удължават ресурса на наличните си реактори. Така че постепенно ненаучните балони на зелените партии се пукат един по един. Така че много от така наречените зелени мерки са единствено плод на дейността на хора незапознати с проблематиката, но имащи власт. При сблъсъка на тези мерки със реалността резултата не е в тяхна полза.

 17. user
  27 Oct 10
  11:45 pm

  като цяло напълно подкрепям ангел.
  ще добавя само една малка „кръчмарска сметка“, да покажа, че те не само са икономически (това го знае всеки), но и екологично напълно ВРЕДНИ.
  да приемем, че фотоволтаиците вече изкарват толкова енергия колкото е нужна за производството им и че имат живот от 30 години.
  да речем, че за производството им са нужни 30 енергийни единици, чието потребление изхвървя 30 едници парникови газове (примерно милиони тона CO2).
  какво се получава, днес се изразходват 30 единици, за да може в следващите 30 години да се спести по 1 единица, т.е. ние днес увеличаваме 30 пъти парниковия ефект!!!
  няма ли да е много по-добре, ако в следващите години си „харчим“ по 1 единица замърсение, а през това време фотоволтаиците да се усъвършенстват в лабораторията и примерно за 5 години да се постигне удвояване на проиводителността и/или намаляване наполовина на разходите по производството им!

 18. user
  27 Oct 10
  11:54 pm

  тончев, не бъркай корумпираността на политиците ни с ефективността на ядрената техногия. произведените ядрени отпадъци въобще не са толкова много, всъщност са милиони пъти по-малко обемни отколкото боклуците изхвърляни от ежедневието ни. и единственото, което трябва да се осигури е добра охрана на депото им.

 19. Tonchev
  05 Nov 10
  6:55 pm

  Всички
  Ефективност винаги е относително понятие. Общото между всичких видове ефективност е, че се мерят в безразмерни единици (примерно %) и точно тази еднаква размерност е силно заблуждаваща.
  Затова, когато се говори изобщо за ефективност, без да се каже конкретно на какво, спрямо какво, то грешката е автоматична. А от това най-често се правят само грешни сравнения и изводи.
  Подобно и за корупцията. Трябва да се казва, кой колко е дал, на кого и за какво. Останалото са общи фрази и само отклоняват вниманието от важното.

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>