GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Наномрежи способстват за ефективно разлагане на водата

February 18, 2011

Наномрежа (решетка от тънки нишки), покрита с железен оксид (т.нар.ръжда) създава условия за осъществяване на икономичен и ефективен процес на разлагане на водата. Този сериозен напредък за чистите технологии е осъществен от изследователски колектив от Boston College, резултатите от изследванията са публикувани в online изданието на Journal of the American Chemical Society.

Професорът по химия Dunwei Wang и неговите колеги започват работа по наномрежите още през 2008 и демонстрират техния потенциал за използване в редица енергийни приложения поради увеличената повърхност и по-добрата проводимост на наномрежа от titanium disilicide, един широко достъпен полупроводник.

Wang и неговите колеги докладват, че покриването на наномрежата с хематит, широко разпространена минерална форма на железен окис, показва че минералът може да абсорбира ефективно светлината без добавянето на катализатори.

Самата наномрежа се състои от нишки с дебелина 1/400-на част от човешкия косъм. Тя служи едновременно като конструктивен елемент и като ефективен колектор на заряд, като позволява максимална конверсия на фотоните.

Самата структура на хематита предтавлява ограничение за неговата способност да провежда заряд. След като се абсорбира фотон, той няма къде да отиде. С добавянето на наномрежа се увеличава проводимостта на хематита. Диализата на водата, химична реакция, при която тя се разлага на водород и кислород, може да се инициира с пропускането на електричество през водата.

Но този процес е скъп, така че подобренията в неговата ефикасност са от изключително значение, за да се превърне в икономически значим източник на енергия.

„Резултатите от нашите експерименти разширяват къде и как съществуващите материали могат да се използват в приложения, свързани с енергията.“ – казва още Wang.

По материали от: energy-daily.com

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: водород, горивни клетки, нанотехнологии

 1. Анти
  21 Feb 11
  3:33 am

  А ние хорат какво ще пием?

 2. Tonchev
  21 Feb 11
  9:44 pm

  В природата има и естествени процеси на разлагане на вода. Затова и казаното е напълно реално, особено след като е подчертано, че това е процес с ниска ефективност.

  В момента, нито в енергетиката, нито в транспорта се използва водород в сериозни обеми. А тези две области са най-важни за икономическия и техническия прогрес на цивилизацията.

  Засега най-големи перспективи се отдават на недефицитната и безплатна слънченва енергия, както в енергетикта
  виж http://www.b2b.bg/solar.html

  така и в транспорта
  виж http://www.b2b.bg/bgcar.html

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>