GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Икономически растеж и нови работни места в резултат на 30% съкращаване на парниковите емисии

March 3, 2011

Нов доклад потвърждава, че икономическият растеж и създаването на нови работни места се благоприятства от по-високите цели на Европа за съкращаване на въглеродните емисии и по-високите инвестиции във възобновяема енергия. Докладът е разработен от Potsdam Institute of Climate Change по поръчение на German Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. В него се посочва, че увеличаването на европейската цел за съкращаване на въглеродните емисии до 2020 година от 20% на 30% може да създаде 6 милиона нови работни места, като увеличи БВП с 620 милиарда Евро и да доведе до ръст на инвестициите от 18 на 22% от БВП.

Докато повечето икономически модели се базират на стабилна икономическа ситуация, последната финансова криза, която драстично промени прогнозите, налага отчитането на различни очаквания от страна на инвеститорите, които директно влияят върху тяхното поведение и оттам на икономическите резултати.

Докладът е директно предизвикателство към старите икономически модели, които третираха ограничаването на емисиите като фактор за повишаване на разходите и снижаване на инвестициите. Основният автор е Carlo Jaeger, в тясно сътрудничество с учени от Оксфорд, Сорбоната, Националния технически университет в Атина и Европейския климатичен форум.

„С ангажирането си за преминаване към нисковъглеродна икономика чрез въвеждане на амбициозни цели и адекватни политики, Европа ще се озове в печаливша ситуация на едновременно увеличен растеж и намаляване на емисиите от парникови газове“.

По материали от: renewableenergyworld

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: въглероден двуокис, икономически растеж, парникови газове, устойчиво развитие

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>