GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Разкрита структурата на супер-минерала зеолит

June 26, 2008


Екип от европейски учени за пръв път успяха да разкрият химичната структура на минерала зеолит с използването на European Synchrotron Radiation Facility – ESRF.
Изследователите от ETH Zurich, ESRF,Университетите в Торино и Хамбург с помощта на рентгеноскопско изследване в ESRF успяха да покажат вътрешната структура на естествена разновидност на минерала – scolecite, добита в Индия. Резултатите са публикувани в сп. Nature Materials на 22 юни.

Зеолитът е порест минерал с бял цвят, съставен предимно от алуминий, силиций и кислород. Поради действието си на молекулно сито той има изключително широко и разнообразно приложение. Той съставлява около една трета от обема на праховете за пране,използва се за рафиниране на 99 % от световния петрол, за пречистване на води и за обработка на ядрени отпадъци. В природата се срещат 48 разновидности, а изкуствено са синтезирани над 1500. Доколкото ефективността и селективността на зеолитите зависят от разпределението на алуминиевите атоми и от размера на порите в решетката, те са обект на задълбочени научни изследвания.

С установяването на активните центрове в кристалната решетка ще се разбере много по-добре връзката между структурата и поведението на зеолита, което е предпоставка за по-ефективното му използване в бъдеще, особено на синтетичните разновидности. При тях размерите на зърната са в пъти по-малки – едва няколко микрометра, докато зърната на природните зеолити са от порядъка на милиметри.

Естествените зеолити се използват много по-рядко поради по-ниската си чистота, но са подходящи за третиране на ядрени отпадъци. След катастрофата в Чернобил тонове зеолит са били разпръснати за почистване на замърсената територия около централата.

В България има богати находища на естествен зеолит – клиноптилолит – в района на Кърджали – т.нар. Туфи.
„Бентонит” АД произвежда четири марки зеолит от различни фракции, предназначени за селското стопанство и за пречистване на промишлени и битови отпадни води, където особено успешно улавя тежките метали.
Екип от Националния онкологичен център в София начело с проф. Пенка Благоева изследва приложението му в лечението на онкологични заболявания.

По материали от:
http://www.physorg.com/news133427637.html

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: абсорбатори, вода, замърсяване, инженерни предизвикателства, нанотехнологии, околна среда, петрол, пречистване на вода, производство, силиций

 1. vorbis
  27 Jun 08
  11:32 am

  Миналата година видях туфите, намиращи се североизточно от Кърджали. Вече знаем по-подробно за зеолита, от който са изградени.

 2. […] Разкрита структурата на супер-минерала зеолит (1) […]

 3. Tonchev
  02 Sep 10
  10:04 pm

  Материал в насипно състояние, с подобна на зеолита структурар е перспективен за улавяне на водород, който при не висока температура да се отделя като газ. Това е важно за лесното и евтино съхранениет на водорода, например в колите с горивни клетки.

 4. ето най-качествения зеолит е българкият ! най-големия производител на зеолит за човешка употреба : rhodosorb.com

 5. Най качественият зеолит на българският и световен пазар – Детоксалит с подробна информация.

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>