GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Днес Гордън Браун обяви „зелена революция”

June 26, 2008


Плановете на британското правителство са да стимулира инвестиции в размер на 100 милиарда лири за добив на енергия от ВЕИ

„Това е зелена революция, най-драматичната промяна в енергийната политика от старта на ядрената енергетика насам”- заяви британският министър-председател. Целта е до 2020 г. да се достигне изискването на ЕС 15% от произвежданата енергия да идва от алтернативни източници. „Инвестициите ще дойдат от частния сектор, но правителството ще го стимулира със съответни насърчителни мерки” – обяви по-късно John Hutton.

В своята реч Браун каза, че „Северно море, което вече е преминало пика на своите запаси от нефт и газ,в областта на вятърната енергия трябва да се превърне в еквивалент на Персийския залив.”

По-късно през лятото правителството ще обяви и мерките, насочени към домакинствата, с които ще се стимулира намаляване на потреблението на електроенергия и горива.
Изпълнението на новата правителствена програма ще означава през 2020 30% от електроенергията, 14% от отоплението и 10% от горивата да бъдат добивани от ВЕИ. Очаква се да бъдат създадени нови 160 000 работни места.

„Достигането на тези цели означава готовност на правителството да взема трудни решения, ново поведение на консуматорите, нов начин на живот, много креативност, иновации и предприемачески дух в обществото и бизнеса.” Тези думи сега трябва да се превърнат в действия” – коментира Alan Duncan.

„Ако този път правителството спази обещанията си, Великобритания ще се превърне в по-добра, по-сигурна и по-просперираща страна” – коментира John Sauven от Greenpeace.

По материали от: http://www.guardian.co.uk/politics/2008/jun/26/greenpolitics.energy

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, алтернативно гориво, възобновима енергия, вятърна енергия, вятърна турбина, електричество, производство, чиста енергия

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>