GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Изменението на климата – още една причина да изберем ВЕИ

May 1, 2011

Съществуващите енергийни системи са уязвими по отношение на по-екстремните метеорологични условия и климат.

Последните събития в Япония привлякоха внимание върху уязвимостта на съществуващите енергийни системи към природни бедствия. Значителни научни изследвания са разглеждали как някои енергийни опции са заплаха за климата, обаче много по-малко внимание се обръща внимание на другата страна на уравнението.

Американската национална природна федерация прави точно това, като разглежда как енергийната инфраструктура е застрашена от измененията на климата. Сериозните последици са още една причина, поради която енергията от възобновяеми източници е в нашия национален интерес.

Научните данни показват, че изнемението на климата вече води до по-екстремни природни бедствия. Например:

– за континенталната част на САЩ се наблюдава увеличение на високо интензивните валежи към общите валежи с около 20 % през последните 100 години

– частта от територията на Земята, която се счита за пресъхнала се е увеличила от 15 % на 20 % през последните няколко десетилетия

– разрушителният потенциал на тропическите бури в Северния Атлантически океан се е увеличил с около 50 % от 1970 г. насам.

Изменението на тези и други тенденции се предвижда да продължи и през следващия век, особено ако продължим да използваме изкопаемите горива за производство на енергия. Щетите от екстремните атмосферни явления вече струват на САЩ около 17 милиарда долара годишно. Проблемът е, че голяма част от енергийната инфраструктура в САЩ и много други държави е построена така, че да издържа на природните бедствия от миналото, а не в бъдеще. До този момент не е правена внимателна оценка на уязвимостта на енергийните системи. Анализът на федерацията изтъква само няколко потенциални заплахи:

– прекъсване на електрозахранването се случва все по-често – прекъсването се е увеличило от 5-20 за всяка година през 90-те години на миналия век до 5-20 за всяка година през последните пет години. Прекъсванията и смущенията струват на икономиката на САЩ между 25 и 180 милиарда долара годишно

– нефтената и газовата инфраструктура в района на Мексиканския залив е в риск, тъй като ураганите са по-чести – ураганите Катрина и Рита са основен пример за уязвимостта: 6 месеца след бурите 46 % от засегнатите съоръжения все още са затворени. Енергийната индустрия се очаква да загуби $ 15 милиарда през тази година

– производството на електроенергия в югозападните части на САЩ ще бъдат ограничени от недостига на вода и висока температура – около 89 процента от електроенергията в САЩ се произвежда от термични централи, които изискват вода за охладжане. Търсенето на вода от енергийния сектор се очаква да се увеличи с 32 % до 2030 г., а сушите се очаква да станат по-чести и по-тежки. В допълнение, много от термичните централи стават по-малко ефикасни при изключително горещите дни.

Заплахите за старите ни енергийни системи е обосновката за инвестирането във възобновяеми енергийни източници. Преминаването към ВЕИ може да ни помогне да достигнем двойна цел – намаляване на парниковите газове, като по този начин ограничим бъдещи екстремни атмосферни условия и последиците от изменението, както и осигуряване на надеждна, навременна и икономически ефективна доставка на енергия.

Вятърните турбини и фотоволтаиците са особено привлекателни, защото те изискват незначително количество вода, за да работят. Това е фактор, който може да се превърне в определящ, ако недостига на вода зачестее, както и не се нуждаят от транспортиране на гориво на дълги растояния в страната.

Въпреки, че няма начин да се предотврати земетресение и цунами, ние можем да избегнем най-лошите последици от изменението на климата чрез намаляване на въглеродното замърсяване и предприемем мерки за подготовка за природни стихии. Бъдещите енергийни съоръжения трябва да бъдат устойчиви на по-екстремни условия.

Източник: renewableenergyworld.com

Био на автора: Дамян Димитров:
Публикувам в този сайт, защото смятам, че бъдещето е в зелените технологии и трябва да има повече информация за тях в българските сайтове. Връзка с автора: herflik@abv.bg
Теми: икономическа ефективност, Климат

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>