GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

„Петото” гориво

August 5, 2008


„Освен въглищата, петрола, ядрената енергия и алтернативната енергия има един ресурс, който все още е неусвоен – ефективността. Време е да го използваме!” – това е надслова на новата рубрика на Forbes: “The fifth fuel”.
От нея избрахме да ви представим изключително показателната класация на 10-те страни, шампиони по енергийна ефективност:

„През следващата година /2009/ в Копенхаген световните лидери ще се съберат в опит да подпишат продължение на 10-годишния Протокол от Киото. За да могат всички страни да направят драматични промени в количествата на въглеродните си емисии за едно по-зелено бъдеще, енергийната ефективност ще се превърне в един много важен елемент на енергийното уравнение.

Това, което несъмнено ще открият световните лидери е ограмната пропаст между водещите страни в областта на енергийната ефективност и останалите. За никого не е изненада, че в челото на класацията по енергийна ефективност са страните, които почти изцяло внасят отвън енергийните си ресурси.

На първо място е Япония. Тя, освен всичко, е и рожденото място на протокола от Киото за промените в климата. Но още по-важно е това, че Япония има много малко собствени енергийни ресурси и внася по-голямата част от горивата си, което се е превърнало в мощен икономически стимул да използва крайно пестеливо и разумно скъпите вносни суровини.

Островната икономика ползва едва 4 500 BTU на единица от БВП – тази мярка, позната още като енергийна интензивност, е световен стандарт за измерване на това колко ефективно една икономика използва енергията. Страна, която има висок БВП и сравнително ниски разходи на енергия за неговото създаване има енергийно-ефективна икономика. Обратното – страна с висока консумация на енергия и нисък БВП има ниско енергийно-ефективна икономика. BTU – British thermal unit е количеството енергия, необходима за да се повиши температурата на един паунд вода с един градус по Фаренхайт. /доста необичайна мярка за нас/

Разбира се, използването на енергийната интензивност на икономиката като мярка не е перфектно и резултатите могат да бъдат доста заблуждаващи. Така например според данните на EIA страната с най-ниска енергийна интензивност е Чад. Да, наистина, Чад използва много малко енергия, но нейната икономика разчита на нискотехнологично земеделие. Така че да се сравняват Чад и САЩ е съвсем безсмислено.

Ето защо в този сравнителен анализ са включени само 75 страни – тези с най-голям размер на БВП. Няма съмнение, че в тази група попадат освен най-богатите, и най-зелените, класирани съгласно Environmental Performance Index – индекс, създаден съвместно от Columbia University и Yale University, които проследяват 25 индикатора, сред които замърсеност на въздуха, количество и качество на водоснабдяването, използването на природните ресурси и т.н. Швейцария, която попада на трето място в класацията за енергийна ефективност, е начело на класацията за Environmental Performance. Още 3 от държавите в челната десетка по енергийна ефективност – Австрия,Великобритания и Германия заемат до 15-то място в класацията за Environmental Performance.

САЩ не попадат в списъка на енергийно ефективните икономики. Те използват малко над 9 000 BTU за единица БВП. За страните в десетката показателят е едва 7 500 BTU единица БВП или по-малко. В същото време Китай използва цели 35 000 BTU за единица БВП. /Виж „China’s Power Problem.“). Но дори и Китай е далеч от най-зле представящите се. На другия край на скалата са бившите съветски републики: Русия, Казахстан, Узбекистан и Украйна. Украйна използва 138 000 BTU за единица БВП – около 30 пъти повече от Япония. Остарялата инфраструктура и лошото наследство от годините на съветското планиране представляват необятно поле за подобрения.

№ 1: Япония

Енергиен интензитет: 4 519 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 22.6 квадралиона BTU
Островна Япония няма откъде да вземе енергията, от която се нуждае. За да може да расте гигантската японска икономика, без да бъде задушена от вноса на горива и енергия, японците са намерили разрешение в енергийната ефективност като начин да държат ниски разходите, с което всъщност и много добре контролират въглеродните си емисии.

№ 2: Дания


Енергийна интензивност: 4 845 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 0.83 квадралиона BTU
Дания е в челото на списъка поради дългогодишните и агресивни правителствени мерки /включително такси върху енергопотреблението/ за намаляване на своята зависимост от скъпите вносни изкопаеми горива, една политика датираща от петролната криза през 1973 г.

№ 3: Швейцария


Eнергийна интензивност: 4 901 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 1.27 квадрилиона BTU
Една инициатива на правителството, която допринася за подобряване на енергийната ефективност е определянето на градовете като „energiestadts“ или енергийни градове. Местните власти, посветени на усилието да завоюват званието, както и допълнителни правителствени и частни инициативи довеждат до това, че само през 2004 година Швейцария повишава своята енергийна ефективност с цели 29%. По-късно, през 2008 тя е определена като „най-зелената” страна в света съгласно индекса на Колумбийския и Йелския Университети за Environmental Performance.

№ 4: Хонг Конг


Eнергийна интензивност: 4,911 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 1.04 квадралиона BTU
Едно предимство на това да имаш толкова малка площ колкото Хонг Конг е, че просто няма къде да строиш енергийно-интензивни фабрики. Въпреки че вече е специален административен район на Китай, данните за енергийната му интензивност все още се обработват отделно от Energy Information Administration. И Хонг Конг определено се справя много по-добре от Китай, чиито енергийни разходи на единица БВП са около седем пъти по-високи.

№ 5: Ирландия


Eнергийна интензивност: 5,315 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 0.66 квадралиона BTU
Докладът за 2007 на Sustainable Energy Ireland /Ирландската национална енергийна агенция /, показва, че резултатите за енергийната ефективност на икономиката са подобрени драстично поради структурните промени в нейната индустрия, фокусирана върху производството на лекарства и електроника – сектори, отличаващи се с ниска енергийна консумация.

№ 6: Великобритания


Eнергийна интензивност: 6,145 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 10 квадралиона BTU
Въпреки че е най-големият европейски производител на нефт и газ, Великобритания все пак не може да произведе достатъчно, за да задоволи напълно нуждите на своята икономика. В крайна сметка Великобритания е нетен вносител на природен газ и в скоро време ще бъде нетен вносител на петрол. За да се справи с това предизвикателство, страната се осланя на по-голяма енергийна ефективност.

№ 7: Израел


Eнергийна интензивност: 6,719 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 0.85 квадралиона BTU
Близкият изток и Северна Африка са районите с най-ниска енергийна ефективност – поради изобилието на природни ресурси енергийната ефективност е изцяло извън фокуса на внимание. Но не и в Израел. Липсата на собствени ресурси и желанието да изгради една пост-индустриална икономика отличават страната твърде много от нейните съседи.

№ 8: Италия


Eнергийна интензивност: 7,118 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 8.08 квадралиона BTU
Подобно на останалите енергийно-ефективни страни, Италия не разполага със собствени ресурси. Нещо повече, страната не може да произведе достатъчно електричество, за да отговори на търсенето му и се налага да бъде внасяна скъпа електроенергия отвън. В същото време Италия има Национален енергиен план в действие от 1991 година.

№ 9: Германия


Eнергийна интензивност: 7,396 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 14.5 квадралиона BTU
Германия разполага с големи въглищни залежи, поради което може да произведе много повече енергия в сравнение с повечето от своите съседи. Така че нейното присъствие в този почетен списък трябва да се отдаде по-скоро на прословувата германска ефективност. Въпреки че с малко отстъпва на своите съседи – Великобритания на запад, Дания на север и Италия на юг, Германия има огромното предимство да бъде световен лидер в областта на алтернативната енергия.

№ 10: Austria


Eнергийна интензивност: 7,430 BTU за единица БВП
Годишна консумация: 1.54 квадралиона BTU
Австрия също отстъпва с малко на своите съседи, но има голямото предимство да генерира около половината от своята електроенергия от ВЕЦ. Освен това съгласно Environmental Performance Index тя е на шесто място в света. Единствено Швейцария я превъзхожда и по двата показателя.

Забележка: Различните източници представят различни данни за енергийната консумация и БВП. За нуждите на настоящия анализ са ползвани публикуваните през октомври 2007 г. данни на Energy Information Administration към U.S. Department of Energy. Данните за БВП са ползвани от Global Insight. Данните публикувани през октомври 2007 г. се отнасят за 2005 г.”

Очаквайте продължение:
Къде е България в класацията за енергийна ефективност?

Био на автора: Севдалина Пеева:
Публикувам в Greentech-BG от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.
Теми: Environmental, Performance, Екология, енергоспестяване, Япония

 1. александър
  05 Aug 08
  4:35 pm

  Моля само читателите да обърнат внимание, че само няколко от страните имат годишна консумация на енергия над/около 10 квадралиона BTU. Всички останали са около 1-ца.

  Това е така защото техният БВП навярно е в пъти по нисък от този на останалите държави в списъка. Пр. Япония консумира над 20 пъти повече енергия годишно от 2та страна в списъка Дания.

  Може би данните ще са малко по реални (лесни за сравнение), ако се приравнят към обща база на БВП, не съм сигурен.

  Ето още нещо за японската ефективност:
  http://import.book.store.bg/product/id-4770029993/the-very-small-home-japanese-ideas-for-living-well-in-limited-space.html

  Препоръчвам да прочетете тази книга, много е добра. Има къщи построени на парцели от по 30-40 квадрата.

 2. Очаквам България 🙂

 3. DK
  29 Oct 10
  10:17 am

  Много е манипулативен материала! Страните имат големи различия с нас! Да произвеждаме часовници! Малки разходи на енергия и материали! Исравнително скъпи са! Ама пазара е наситен, нишата е заета – кой ще купи нашите?!
  Дания има много вода. правят финна техника и много добра водопроводна и отоплителна арматура. Данфос се предпочита навсякъде по света. Ние загробихме това което имахме в този бранш, а с водата сме доста по-зле. Имат големи химически предприятия – ние вече нямаме. Хонг-Конг – азиатската Швейцария, най вече място за далавери. За всяка далавера – данък. Нали направихме борса! Тещо не се прехвърлят при нас финасовите играчи! И т.н. Седна дума, трябва да произвеждаме това което можем да произведем и продадем с печалба. Енергийна ефективност – където може се повишава. Глупаво е да се отказваме обаче от не толкова ефективни, но печеливши производства. А топлинните загуби могат деа се улавят от термопомпи.

 4. Ангел
  29 Oct 10
  10:55 am

  Много стара статия. Че е манипулативна и неактуална е друг въпрос. Но понеже така и така събуди темата, нека да добавя че енергийната ефективност засяга предимно разходите на енергия от домакинствата. И офисите естествено, но те обикновено са по-съвременни.
  Малката подробност която привържениците на „петата енергия“ пренебрегват е относителния дял на тези енергийни разходи спрямо пълните енергийни разходи на човечеството. А относителния дял е пренебрежимо малък. Основния потребител на енергия са и ндустрията и транспорта. А там никъкви изолации на прозорцците и енергоспестяващи крушки няма да помогнат когато говорим за синтезиране на азотни торове или междуконтитентален полет например. Така че фокуса на усилията трябва да е съвсем другаде.

 5. Петър Стойков
  30 Oct 10
  11:17 am

  Ако се изчислява само енергията за производство на стока и услуга, излиза че енергийната ефективност изцяло зависи от разхода за тази услуга или стока, ако заделяш повече от разхода за работна заплата – много е ясно че ти ще се опиташ да спестяваш от други разходи – като енергия например, няма как, също така ако енергията е евтина – никой не би я пестил! За това нека да се плащат високи заплати и цените на енергията да са високи. Твърдя отдавна че стачките за високи заплати правят по-ефективни дадени производства, а не индустрията, ако зависеше само от индустриалците те щяха отдавна да загробят света в ниско КПД! Нали ако плащаш стотинки за работна ръка – тогава защо да харчиш за нова машина и да пестиш, въобще няма да ти пука за енергийната ефективност, нали ти ще си имаш своята ефективност на ниски заплати и ниски данъци.

 6. Angel
  30 Oct 10
  9:39 pm

  Горното мнение не виждам да носи смисъл.
  За сведение в сериозната индустрия разходите за заплати не надвишават два процента от себестойността на продукта. Обикновено най-голям дял в себестойността имат именно енергийните разходи. Така че повишаването или намаляването им ще носи много по-малътк дял в цената на крайния продукт от повишаването на цените на енергията.
  А увеличаването цените на енергията има кумулативен ефект върху цените на крайните продукти, особено върху тези от крайна необходимост. Така че енергийната ефективност много одавна е въведена в индустрията и това че едва сега се откриват принципите и в домакинствата не означава че същите тези принципи не се прилагат от в някои случаи от 50 години и повече.

Добавете коментар

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>