GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

ГМО-храните са опасни за репродуктивното здраве

November 27, 2008


На 11 ноември Австрийското правителство публикува резултатите от изследвания, доказващи безспорно неблагоприятното въздействие на генно-модифицираните храни върху репродуктивната система.

Dr Jurgen Zentek, професор по ветеринарна медицина към Виенския Университет, е водещ на екипа. Били са изследвани две групи мишки – едната хранена с нормална храна и другата група, хранена с 33 % генно-модифицирана царевица – хибрид на Monsanto MON 810 и друг сорт, и нормална хранителна смес.
Read the rest of this entry »

Теми: Dr Jurgen Zentek, european food safety authority, Greenpeace, monsanto, безопасност, биотехнологии, генно-модифицирани храни, ГМО, Екология, ЕС, замърсяване, здравословно хранене, околна среда, политика, производство

Бактерии – миньори

November 10, 2008


Бактериите могат да извличат ценни метали от иначе безполезни руди, чиято преработка с конвенционалните техники е икономически неизгодна. Тези микроорганизми използват минералите като източник на енергия.

Развитието на тази технология е значително ускорено в последните години от нарастващото световно търсене на мед за нуждите на електронната промишленост. Чрез биоизвличане вече се добива 20% от медта в световен мащаб и методът се прилага в над 20 мини.
Read the rest of this entry »

Теми: биотехнологии, вредни емисии, Екология, енергоспестяване, микроби, ресурси