GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Видео: геотермална енергия

January 28, 2008

Геотермалната енергия по принцип е малко проучен енергиен източник, но по доклади в щатите там имат геотермални ресурси които надвишават със стотици пъти сегашното им потребление. Ето едно интересно клипче на тема геотермална енергия.

Теми: видео, геотермална енергия

Видео: One man’s trash is another man’s treasure

January 26, 2008

Видео клип показва как някои компании са разработили рентабилни методи за превръщане на отпадаци в гориво.

Теми: боклук, видео, Рециклиране

Видео: 100% от електричеството на Германия от алтернативни източници

January 25, 2008

Интересно клипче, което намерих в YouTube. Показва много интересна идея, която може да повиши процента на алтернативните източници на енергия в германската електрическа мрежа чрез комбиниране на различни средства като слънчева енергия, вятърни ел. централи, водни и т.н.

В момента много от тези източници произвеждат ток, който се губи, поради невъзможността да се съхранява и предвиди точното количество енергия необходимо и налично в даден момент. Анализът обаче показва, че всъщност алтернативните източници могат да покрият много голяма част от нуждите, ако се намери начин те да се комбинират и чрез взаимно компенсиране на недостатъците на всеки един от тях.

Теми: алтернативни енергийни източници, видео, Германия, електрическа мрежа