GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Еволюцията в светлината на втория закон на термодинамиката

August 22, 2008


За повечето от нас физиката и биологията са съвсем различни светове. Всяка от двете дисциплини има собствен език и постулати – физиците и биолозите гледат на заобикалящия ни свят от съвсем различни гледни точки.

Read the rest of this entry »

Теми: еволюция, Екология, екосистеми, Енергийна ефективност, термодинамика