GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Кошмарът с е-отпадъците у нас

May 2, 2010

България продължава да бъде европейското е-сметище, където десетки „вносители” на ИТ оборудване втора ръка внасят боклуците на Европа: компютри, монитори, принтери и копирни машини. Огромна част от тези продукти са абсолютен брак, т.е. директно заминават към „онези” цехове. Само малка част след примитивни ремонти бива продадена за 50-100 лева на подвели се по ниската цена потребители. 7 от всеки 10 потребители, закупили такава техника, са изпитали разочарованието след бързия срив, с думите „за толкова пари какво искате”.

Read the rest of this entry »

Теми: електронни отпадъци, отпадъци, Рециклиране

Директивата за ИУЕЕО има за цел да ликвидира проблема с токсичните компютърни отпадъци

April 3, 2010

По приблизителни данни, през 2010 година приблизително 100 милиона телефона и 300 милиона компютри ще се бракуват. Къде ще отидат след това? За резервни части, в законна инсталация за рециклиране или в слабо развити държави, където в примитивни и крайно опасни „цехове” ще бъдат обработени?. Индия се е превърнала в „центъра на света” за е-отпадъците. Еколозите от Greenpeace не знаят за нашите мургави експерти от махалите, но ние няма да ги чакаме. Просто защото използваните у нас примитивни технологии тровят всички –независимо дали са в двора до тенекията с калай или на разстояние 50 км.

Read the rest of this entry »

Теми: електронни отпадъци, Рециклиране