GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

През 2011 г. 40,7 % от електричеството в Дания е от ВЕИ

September 29, 2012

Енергийната агенция на Дания обяви по-рано тази седмица, че консумацията на енергия от възобновяеми източници  в страната през 2011 г. се е увеличала с 2,5 % спрямо предходната година, главно поради увеличеното производство на вятърна енергия. Като използват метода, одобрен от ЕС, датчаните са изчислили, че 23,6% от енергията, употребена в страната през 2011 г. , е от възобновяеми източници, като делът на електричеството, добито от възобновяеми източници, в общото количество електричество,произведено в страната, достига 40,7%. Делът на вятърната енергия в общото количество електроенергия за 2011 е 28,1%.
Read the rest of this entry »

Теми: енергия от възобновяеми източници