GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Икономически растеж и нови работни места в резултат на 30% съкращаване на парниковите емисии

March 3, 2011

Нов доклад потвърждава, че икономическият растеж и създаването на нови работни места се благоприятства от по-високите цели на Европа за съкращаване на въглеродните емисии и по-високите инвестиции във възобновяема енергия. Докладът е разработен от Potsdam Institute of Climate Change по поръчение на German Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. В него се посочва, че увеличаването на европейската цел за съкращаване на въглеродните емисии до 2020 година от 20% на 30% може да създаде 6 милиона нови работни места, като увеличи БВП с 620 милиарда Евро и да доведе до ръст на инвестициите от 18 на 22% от БВП.
Read the rest of this entry »

Теми: въглероден двуокис, икономически растеж, парникови газове, устойчиво развитие