GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Oh Google, will you never stop surprising me?

September 10, 2008

Така емоционално започва статията си Hank Green, от Ecogeek, посветена на наскоро патентованата идея на Google за изграждане на плаващи сървърни центрове, захранвани с енергия от океанските вълни.
Read the rest of this entry »

Теми: Google, ocean power, алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, водна енергия, водни течения, възобновима енергия, генератори, енергия на приливите, иновативност, кораб, креативност, чиста енергия

Видео: хвърчило намалява разхода на корабите

February 2, 2008

През последните седмици научих за технология, която намалява разхода на корабите до 30%. Тя се състои в допълнително платно във формата на хвърчило издигнато на голяма височина, което осигурява допълнителна задвижваща енергия и икономия на гориво. Знае се, че корабите са едни от най-големите замърсители в транспорта. Ето видео демонстрация на технологията

Теми: вятърна енергия, кораб, платно, хвърчило