GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Лазерни сензори за вятърните турбини

November 10, 2008

Нова фиброоптична лазерна система може да измери скоростта и посоката на вятъра на разстояние над 1000 метра пред вятърната турбина и да осигури ценни секунди за адаптация на съоръжението.

Read the rest of this entry »

Теми: VindicatorTM, ветрогенератор, вятърна енергия, вятърна турбина, двигатели, ефективност, лазер