GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Микровълнова технология рециклира автомобилни гуми в петрол и газ

February 15, 2008

GlobalResourceCorp_microwave_lab_300 Откривателят Frank Pringle от Global Resource Corp. е създал машина, която използвайки микровълнови честоти превръща всякакви въглеводородни материали в петрол и газ. Технологията може да рециклира автомобилни гуми, пластмаса, въглища, смола и други материали, като по този начин решава един от най-сериозните екологични проблеми и прави петрола ресурс, който може да бъде лесно рециклиран и използван повторно. Процесът отнема секунди като използва само част от произведената енергия. Микровълновата технология може също да бъде използвана за извличане на останалият петрол в затворени кладенци.

Read the rest of this entry »

Теми: автомобилни гуми, въглеводород, микровълнова честота, петрол, Рециклиране