GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Победителят в TechCrunch50 е известен

September 11, 2008

Победителят в TechCrunch50 е Yammer – това е нещо като корпоративна версия на Twitter . За разлика от Twitter, където основният въпрос е „Какво правиш в момента”, тук въпросът е „ Какво работиш в момента”. Всеки служител, с валиден корпоративен email може да се включи, което напомня началния модел на Facebook.
Read the rest of this entry »

Теми: ефективност, обмен на информация, социални мрежи