GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Бъдещите поколения и ядреното наследство на нашето време

May 20, 2011

При производството на ядрена енергия ние се радваме на ползите днес, но оставяме тежкото бреме за почистването на отпадъците и рисковете от инциденти за следващите поколения.
„Наричат го първата постчовешка структура. Онкало, обширното подземно хранилще на 300 км северозападно от Хелзинки, ще приеме най-радиоактивните ядрени отпадъци на Финландия и буквално ще ги запечата завинаги. Вместо да го покрият с предупредителни знаци, след като се запълни, инженерите планират да премахнат от повърхността всяка следа, която може да загатне за съществуването на подземното съоръжение. Мястото няма да изглежда по-различно от отрупаната с дървета околност. Едно забравено място.
Read the rest of this entry »

Теми: опасни отпадъци, ядрена енергетика

Становище на Екологично сдружение За Земята по Проекта за Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година

December 24, 2010

„На 10 декември 2010 г. от 11:00 ч. в М-во на икономиката, енергетиката и туризма имаше Обществено обсъждане на Проект за Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година
на Министерски съвет на Република България
Документът беше публикуван на страницата на МИЕТ.
Read the rest of this entry »

Теми: АЕЦ, опасни отпадъци, радиоактивни отпадъци