GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Изкуствени острови като гигантски електрически батерии

August 7, 2010

Дания е доста ветровита страна. Достатъчно ветровита, за да генерира 20% от нужното и електричество чрез вятърни ферми на сушата и край бреговете си. Но с нарастващия дял на енергията, генерирана от вятърни централи,  въпросът за съхранението на енергията става все по-голямо предизвикателство.
Read the rest of this entry »

Теми: енергия от вятъра, ПАВЕЦ, съхранение на енергия, чиста енергия