GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Пътниците генерират чиста енергия в автобуса

April 26, 2010

Вниманието на индустриалния дизайнер Junjie Zhang било привлечено от идеята да се оползотвори кинетичната енергия от люлеенето на ръкохватките в обществения транспорт. Генерираното електричество от „More+“ – ръкохватката след това може да се ползва и от самите пътници, чрез вградени USB-портове за зареждане на електронни джаджи, или да се подава към електрическата система на превозното средство.
Read the rest of this entry »

Теми: Дизайн, иновативни идеи, пиезолектрични материали

Самозареждащи се електронни устройства

April 5, 2009

self-charge-electronics_medium
Изследователи от Texas A&M University са осъществили съществен напредък по отношение на създаване на електроника, която да се „самозахранва” с енергия. Те са доказали, че пиезоелектричните материали с дебелина до 21 нанометра преобразуват енергията почти два пъти по- ефективно отколкото същите материали с каквато и да е друга дебелина. Това означава, че не е далеч времето, когато електронните устройства като клетъчни телефони и прочие, в които са вградени пиезоелектрици, ще могат да генерират сами енергията, нужна за тяхното функциониране.
Read the rest of this entry »

Теми: алтернативна енергия, електроника, иновации, пиезолектрични материали