GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Петролните компании се страхуват от ВЕИ

February 17, 2010

„Нова идея за голяма подстанция базирана в Клоувис, Ню Мексико може да реши един от най-големите проблеми пред производстовото на чиста енергия – преносът. Суперстанцията, както бе наречена, може да свърже трите големи енергоразпределителни системи на САЩ – Източна, Западна и тази на щата Тексас, позволявайки на производителите на възобновяема енергия да продават енергията си не само на оператора на чиято територия се намират, но и където и да е в САЩ.“
Read the rest of this entry »

Теми: разпределителна мрежа, транспорт на енергия, чиста енергия

Суперстанция в Ню Мексико би могла да свърже наколко главни електропреносни мрежи

October 18, 2009

Diagram

Нова идея за голяма подстанция базирана в Клоувис, Ню Мексико може да реши един от най-големите проблеми пред производстовото на чиста енергия – преносът. Суперстанцията, както бе наречена, може да свърже трите големи енергоразпределителни системи на САЩ – Източна, Западна и тази на щата Тексас, позволявайки на производителите на възобновяема енергия да продават енергията си не само на оператора на чиято територия се намират, но и където и да е в САЩ.

Read the rest of this entry »

Теми: разпределителна мрежа, транспорт на енергия, чиста енергия

КАКВО Е КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И КАК ТО ВЛИЯЕ НА ЦЕНАТА Й ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ?

June 19, 2009

Качеството на енергията е само една физическа характеристика на електроснабдяването и означава, че енергията се доставя на потребителите без смущения и прекъсвания на процеса.

Качеството на енергията може също да се дефинира като сбор от физическите характеристики на сигналите на напрежение и ток в дадено време и пространство, отговарящи на изискванията за всяка държава, чиято цел е да удовлетворява нуждите на потребителя.

Read the rest of this entry »

Теми: електричество, електроенергия, енергиен анализ, ефективност, захранване, разпределителна мрежа