GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Геосоларна система

February 2, 2010

Слънцето и Земята… Малцина имат точна представа за мащабите и пропорциите на тези тела, затова нека започнем с малко удивителни факти:

  • Слънцето е наистина, ама наистина голямо. В него е съсредоточена 99,9% (!) от масата на Слънчевата система;
  • Диаметърът му е 109 пъти по-голям от този на Земята. За да добиете визуална представа, на подходяща повърхност начертайте кръг с диаметър 1 см. А сега до него начертайте друг кръг с диаметър 109 см;
  • За 1 секунда Слънцето отделя енергия равна на 383 йотавата (9,15×1010 мегатона тротилен експлозив, 4,5 трилиона бомби над Хирошима или 1,6 милиарда Цар Бомба). Тази енергия напуска Слънцето под форма на електромагнитно излъчване, неутринота и в по-малка степен кинетична и топлинна енергия на плазмата съставяща слънчевия вятър, както и магнитна енергия на Слънчевото магнитно поле;
  • За една година Земята получава от Слънцето около 1,96.10²¹ килокалории лъчиста енергия, която е към 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно.
  • За 1 секунда Земята получава толкова енергия, колкото човечеството потребява за година.

Read the rest of this entry »

Теми: геотермална енергия, Енергийна ефективност, слънчево-термална

Истинският потенциал на слънчевата енергия

May 15, 2009

sunenergy

Вгледайте се внимателно в картината по-горе – големият червен квадрат загражда нужната площ, необходима на слънчево-термалната технология да задоволи енергийните нужди на целия  свят, средният квадрат тези на цяла Европа, а най-малкият на Германия.

Тези данни идват от анализа на списание Spiegel Online: „Desertec: Strom aus der Wüste“ или на прост български – енергия от пустинята.

Read the rest of this entry »

Теми: алтернативна енергия, електрическа мрежа, Сахара, слънчева енергия, слънчево-термална