GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Нов рекорд – фотоволтаични панели с ефективност от 33,9%

February 11, 2012

Semprius, стартираща компания, която произвежда миниатюрни соларни клетки, които улавят концентрирана слънчева светлина без необходимост от скъпи системи за охлаждане, обяви миналата седмица, че са произвели най-ефективния соларен панел в света.

Компанията създава своите панели от миниатюрни соларни клетки от галиев арсенид – соларният модул-рекордьор се състои от хиляди такива клетки, всяка с широчина колкото линията, оставена от химикалка. Клетките са подредени под лещи, които концентрират светлината 1 100 пъти.
Read the rest of this entry »

Теми: енергия от слънцето, концентриращи фотоволтаици, соларни клетки, фотоволтаични клетки

По-ефективни и евтини соларни клетки

April 24, 2010

Две нови технологии, разработени от екипа на професор Benoît Marsan от химическия факултет на Университета в Квебек, Канада, преобръщат едновременно бъдещето на научните търсения и на пазарното предлагане на соларните клетки. Разработките на канадския екип преодоляват две основни препятствия пред създаването на евтини и високоефективни соларни клетки, които не намираха решение през последните 20 години.
Read the rest of this entry »

Теми: енергия от слънцето, наноматериали, Нови материали, Новини, соларни клетки, фотоволтаични клетки

Spray-on соларни клетки

September 12, 2009

spray-on-solar-panels
Изследователите от University of Texas са разработили spray-on solar cells – технология, която ще бъде на пазара след 3 до 5 години. Това не е първото съобщение за подобна технология, новото тук е твърдата увереност, че технологията е достатъчно зряла, за да започне нейното внедряване.

Според авторите цената на новите соларни клетки ще бъде 1/10 от настоящата цена. Соларните клетки ще могат да се нанасят върху най-разнообразни материали – метал, пластмаса, стъкло и даже върху същуствуващите покривни покрития.
Read the rest of this entry »

Теми: алтернативна енергия, енергия от ВЕИ, енергия от слънцето, иновативни идеи, соларни клетки