GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Иновативна геотермална централа е 10 пъти по-ефективна от конвенционалните

December 21, 2013

Geothermal_Energy_Enhancing_Our_Future_137355807_thumbnail

В процес на разработване е нов тип геотермална електроцентрала с използване на отпаден въглероден диоксид като средство за увеличаване на генериращите мощности поне десетократно в сравнение с конвенционалните геотермални електроцентрали. Технологиите за реализиране на този нов дизайн вече съществуват и се използват в различни индустрии, така че изследователския екип е изключително оптимистичен за възможностите по този начин да се разшири географията на добива на електроенергия от геотермални източници.
Read the rest of this entry »

Теми: въглероден диоксид, възобновяема енергия, геотермална енергия, енергия от ВЕИ, парникови газове, съхранение на СО2, чиста енергия

Първата в света действаща централа с CCS

April 15, 2009

air-pollution
Първата в света действаща електроцентрала, към която е построена инсталация за улавяне и съхранение на СО2 се намира в Южна Франция, в градчето Lacq и процесът по улавяне на парниковия газ ще стартира този месец. Собственик на централата е компанията Total.
Read the rest of this entry »

Теми: CCS СО2р въглероден двуокис, парникови газове, съхранение на СО2, улавяне на СО2