GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Голямо бъдеще за малките турбини

September 10, 2008

Energy Ball е една добра новина от Швеция – това е една нова безшумна и ефективна вятърна турбина, която може да генерира енергия дори от слаб вятър. Тя използва т.нар. ефект на Вентури, който се получава, когато поток от несвиваем флуид преминава през стесняващо се сечение, при което се увеличава кинетичната му енергия. Приложение на този ефект в дизайна на вятърна турбина са намерили от шведската компания Home Energy.

Read the rest of this entry »

Теми: venturi, алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, ветрогенератор, възобновима енергия, вятърна енергия, вятърна турбина, генератори, електричество, енергия за дома, иновативен дизайн, термодинамика, Технологии за дома, чиста енергия

Еволюцията в светлината на втория закон на термодинамиката

August 22, 2008


За повечето от нас физиката и биологията са съвсем различни светове. Всяка от двете дисциплини има собствен език и постулати – физиците и биолозите гледат на заобикалящия ни свят от съвсем различни гледни точки.

Read the rest of this entry »

Теми: еволюция, Екология, екосистеми, Енергийна ефективност, термодинамика