GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Една предотвратена екологична катастрофа

March 21, 2009

160660main2_ozone_thinnest_350

Какво щеще да се случи, ако преди 22 години не бяха въведени ограничения на химикалите, които разрушават озоновия слой? Отговор на въпроса дават учени от НАСА, които разработват компютърен модел, какво би бил светът ако не бяха взети мерки по отношение на фреоните /хлорофлуорокарбоните/, които са причина за възникването на озонова дупка над Южния полюс.

До 2065 година две трети от защитния озонов слой би бил разрушен и озоновата дупка би покривала цялата планета. Фреоните, които са изключително потентни парникови газове, биха били станали причина за повишаване на средните температури с цели 4 градуса.

В областите с умерен климат ултравиолетовата радиация би достигнала стойности 6 пъти по-високи от днешните. Едва 5-минутно излагане на пряка слънчева светлина би било достатъчно за слънчеви изгаряния на кожата. Типичните нива на UV-лъчението през лятото би достигнало 30, при сегашни стойности от 10-11. Летните бури в Северното полукълбо биха били многократно по-силни.
Read the rest of this entry »

Теми: Екология, замърсяване, парникови газове, фреони